Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Oodatakse Järvamaa noore spetsialisti stipendiumitaotlusi

SA Järvamaa SA Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu kuulutab välja Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi konkursi.

Vormikohane taotlus ja stipendiumi saaja CV tuleb esitada 20. juuniks 2007.a Järvamaa Kogukonnafondile posti teel, kinnises ümbrikus, aadressil Rüütli 25, Paide 72713. Märgusõnaga ümbrikul: „Stipendiumi taotlus“.

Taotlusvorm ja stipendiumi väljaandmise kord on kättesaadav kodulehel www.jarva.ee/kogukonnafond.

Stipendiumi väljaandmise eesmärgiks on toetada noorte haritud inimeste tööle ja elama asumist Järvamaale. Stipendiumi suurus on 2000 krooni kuus ja seda makstakse kuus kuud peale stipendiumi andmise otsuse langetamist.

Õigus stipendiumile kandideerida on kõigil kuni 30 aastastel kõrgkooli või kutseõppeasutuse lõpetanud spetsialistidel, kes on konkursi väljakulutamisele eelneva kalendriaasta jooksul asunud tööle Järvamaale. Stipendiumi saaja peab olema kantud mõne Järva maakonna omavalitsuse rahvastiku registrisse.

Taotlusi stipendiumi saamiseks võivad esitada Järvamaal tegutsevad ettevõtjad, asutused ja organisatsioonid, kus noor spetsialist töötab. Stipendiumi saaja on kohustatud jätkama töötamist taotluse esitaja juures ühe aasta, arvates stipendiumi andmisest.

Konkursile esitatud taotlused vaatab läbi ja teeb stipendiumi andmise otsuse Järvamaa Kogukonnafondi nõukogu.

Toomas Tippi
SA Järvamaa Kogukonnafond
Juhataja
Tel. 5064938
29 Mai 2007
  Kommentaarid