Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Ekspertiisiasutused said positiivse hinnangu

Ekspertiisiasutused said positiivse hinnangu

Selle aasta mais toimusid Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) järelvalvevisiidid Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo (EKEB) Kohtukeemia ja –bioloogia laboratooriumis ning Kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuses (KEKK). Nii labori juhtimissüsteemi kui erialaste tegevuste osas ei tuvastatud ühtegi mittevastavust.

Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo direktori Üllar Lanno sõnul antakse katselaborite akrediteerimise käigus sisuline hinnang meeskonna koostööle ning tehniliste vahendite ja üksikliikmete pädevusele, mis peab vastama rahvusvahelise standardi ISO 17025 nõuetele. "Akrediteerimine tagab ekspertiiside ja uuringute kvaliteedi ning tõstab eksperdiarvamuse usaldusväärsust." märkis Lanno.

Kohtuarstliku ekspertiisibüroo labor sai esmakordselt EAK akrediteerimistunnistuse 14.02.2003 bioloogilistest materjalidest toksiliste ainete määramise kohta.
Kriminalistikakeskus akrediteeriti 26.01.2005 narkootiliste ainete ja DNA analüüside teostamiseks.

2003. aastast alates on EKEB-s igal aastal labori akrediteerimispiirkonda laiendatud ning käesolevaks ajaks on jõutud kuueteistkümne alkoholide ja narkootiliste ainete määramise metoodika akrediteerimiseni. Käesoleval aastal laiendati KEKK-i akrediteerimispiirkonda sõrmejälje ekspertiiside osas.

Möödunud aasta 26. oktoobril toimunud valitsuskabineti nõupidamisel otsustati ühendada siseministeeriumi haldusalasse kuuluv Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse (KEKK) ning justiitsministeeriumi haldusalas tegutsev Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo (EKEB) üheks justiitsministeeriumi valitsemisalasse jäävaks hallatavaks riigiasutuseks. Loodavat asutust hakkab juhtima avaliku konkursiga valitud direktor ja ekspertiisiasutuse teenust tarbivate õiguskaitseorganite esindajatest moodustatav nõukogu.Mart Siilivask
__________________
Avalike suhete talitus
Justiitsministeerium
6 208 118
5 342 6784
mart.siilivask@just.ee<mailto:mart.siilivask@just.ee>
11 Juuni 2007
  Kommentaarid