Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Keskkonnaministeeriumi nädala eelinfo 23. veebruarist kuni 1. märtsini

Esmaspäevast, 23. veebruarist on Emajõe Suursoo looduskeskuses ja Endla
looduskeskuses avatud näitused märgalade joonistusvõistlusel osalenud
algklassi õpilaste töödest. Vahvamate tööde autoreid tunnustatakse
rahvusvahelisel veepäeval, 22. märtsil. Parim klassikollektiiv
Jõgevamaalt võidab kevadise parvematka Emajõel, Tartumaalt aga
rabamatka Endla soostikku. Selline joonistusvõistlus toimub
Keskkonnainvesteeringute Keskuse finantstoel juba teist aastat järjest.

Lisainfo: Elo Raspel, Keskkonnaamet keskkonnahariduse osakond,
keskkonnahariduse spetsialist, elo.raspel@keskkonnaamet.ee , 527 3340.

Esmaspäeval, 23. veebruaril viib Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regiooni keskkonnakasutuse juhtivspetsialist Rein Kalle Põlva
Ühisgümnaasiumis „Tagasi kooli“ päeva raames läbi koolitunnid
teemal „Keskkond ja jäätmekäitlus“. „Tagasi kooli 2009“ on Vabariigi
presidendi ja SA Noored Kooli algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti
koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. 23. veebruaril toimuval "Tagasi
kooli" päeval on oodatud koolidesse üle Eesti tunde andma ja kogemusi
jagama külalisõpetajaid erinevatelt elualadelt.
Lisainfo: Rein Kalle, Põlva-Valga-Võru regiooni keskkonnakasutuse
juhtivspetsialist, 799 8190 ja www.tagasikooli.ee.

Teisipäeval, 24. veebruaril algusega kell 12 toimub Tudulinna
rahvamajas Eesti iseseisvuspäeva raames filmi „Elu võimalikkusest
Tagajõe ääres“ esitlus. Üritusel osalevad filmi tegijad ja
kohalikud, kes filmi valmimisele kaasa aitasid. Film on üks viiest
Ida-Virumaa Natura 2000 jõgesid käsitlenud loodusfilmist, mis valmisid
eelmisel aastal projekti „Loodusfilmide koolituse ja võistluse
korraldamine kooliõpilastele“ raames. Projekti läbiviijaks oli Riiklik
Looduskaitsekeskus ning rahastajaks Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Film on osalenud „Moving Baltic Sea“ ja Matsalu rahvusvahelisel
filmifestivalil.
Lisainfo: Anne-Ly Feršel, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakonna
keskkonnahariduse spetsialist, 335 0200,
anneli.fersel@keskkonnaamet.ee .

Teisipäevast, 24.-25. veebruarini osaleb Keskkonnainspektsiooni
kalakaitse osakonna juhataja Indrek Ulla Hispaanias Vigos toimuvatel
Loode-Atlandi kalapüügiorganisatsiooni (NAFO) ja Kirde-Atlandi
kalanduskomisjoni (NEAFC) töörühmade koosolekutel. Arutusele tulevad
2009. ja 2010. aasta Põhja-Atlandi kalapüügikontrolliga seotud
küsimused.
Lisainfo: Indrek Ulla, Keskkonnainspektsiooni kalakaitse osakonna
juhataja, 696 2244, 512 1312.

Kolmapäeval, 25. veebruaril toimub Muhu Vallavalitsuse maa-ja
planeeringuosakonna ruumides Muhu valla Pallasmaa küla Mihkli maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande avalik
arutelu. Mihkli maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks on jahisadama ja
selle toimimiseks vajaliku infrastruktuuri rajamine ning elamuehitus.
Lisainfo: Piret Lang, Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni
looduskasutuse spetsialist, piret.lang@keskkonnaamet.ee , 452 7775.

Kolmapäeval, 25. veebruaril kella 16-19 toimub Pärnus hotelli Strand
suures saalis (Tammsaare pst 35) erametsanduse toetusi tutvustav
infopäev. Infopäevast osavõtt on tasuta.
Lisainfo: Evelin Huul, SA Erametsakeskus koolitusspetsialist, 683 6051,
evelin.huul@eramets.ee .

Kolmapäeval, 25.veebruaril algusega kell 16 toimub Sangaste Vallamajas
(Sangaste Küla, Valgamaa) Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse keskkonnamõju
hindamise aruande avalik arutelu. Keskkonnamõju hindamise aruandega saab
tutvuda 25. veebruarini Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Valga
kontoris, Sangaste Vallavalitsuses ja OÜ Alkranel kodulehel
http://www.alkranel.ee.
Lisainfo: Maikel Daniel, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
keskkonnakorralduse spetsialist, 766 6153,
maikel.daniel@keskkonnaamet.ee .

Kolmapäeval, 25. veebruaril kell 16 toimub Eesti Rahva Muuseumi
rajami
sega seotud tiigi rajamise ja maakütte kavandamisega keskkonnamõju
hindamise programmi avalik arutelu. Programm on üleval kodulehel
http://www.maves.ee/ERM.pdf. Arutelu toimub Tartus Eesti Rahva
Muuseumi näitusemajas (Kuperjanovi 9).
Lisainfo: Ivo Ojamäe, Jõgeva-Tartu regiooni keskkonnakorralduse
spetsialist, 730 2252.

Kolmapäeval, 25. veebruaril algusega kell 17 toimub Jõhvi
vallavalitsuses Jõhvi valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu
keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu.
Lisainfo: Irina Sõtšova, keskkonnakorralduse spetsialist,
Keskkonnaameti Viru regioon, 357 2614, irina.sotsova@keskkonnaamet.ee .

Neljapäeval, 26. veebruaril kella 16-19 toimub Paides Paide
kultuurikeskusese väikses saalis (Pärnu tn 8) erametsanduse toetusi
tutvustav infopäev. Infopäevast osavõtt on tasuta.
Lisainfo: Evelin Huul, SA Erametsakeskus koolitusspetsialist, 683 6051,
evelin.huul@eramets.ee .

Neljapäeval, 26. veebruaril algusega kell 14 toimub Rõuge
Vallavalitsuses (Ööbikuoru 1, Rõuge alevik, Võrumaa) Liivamäe kinnistu
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi ja eskiislahenduse
avalik arutelu. Liivamäe kinnistu ja sellega piirnevate alade
detailplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aruandega on võimalik tutvuda 25. veebruarini Rõuge
Vallavalitsuse kodulehel http://www.rauge.ee või Rõuge Vallavalitsuses
(Ööbikuoru 1, Rõuge alevik, Võru maakond).
Lisainfo: Anu Holvandus, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
keskkonnakorralduse spetsialist, 786 8363, anuh@mw.werro.ee

Reedest, 27. veebruarist kuni 1. märtsini toimub Kirna Õppekeskuses
Keskkonnaameti ja Kaitseliidu Jõgeva maleva eestvedamisel
keskkonnateemaline talvelaager. Laagris osaleb Jõgevamaa 100 noorkotkast
ja kodutütart (vanuses 8-17-aastased), keda haritakse looduse teemadel.
Laagri lõppedes saavad edukamad keskkonnasõbra märgi.
Lisainfo: Riin Vare, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 5341
9205, riin.vare@keskkonnaamet.ee ja Olga Jürma, Kaitseliidu Jõgeva
malev, Noorteinstruktor, 5553 6602, Olga.jyrma@kaitseliit.ee .

Eelinfo koostas: Brita Merisalu, Keskkonnaministeeriumi pressiesindaja,
626 2908, 527 6851, brita.merisalu@envir.ee .
21 Veebruar 2009
  Kommentaarid