Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
KIKi nõukogu koguneb 27. veebruaril

Reedel, 27. veebruaril toimuva koosoleku peamiseks arutlusteemaks on KIKi 2009. aasta eelarve ning keskkonnaprogrammi 2009. aasta voorude rahastamine.

Kuna 2009. aasta keskkonnaprogrammide rahastamiseks ette nähtud summa on seoses riigieelarvekärpega tunduvalt vähenenud, tuleb nõukogul eelmise aasta lõpus määratud I vooru piirsummat korrigeerida. Esimese taotlusvooru rahastusotsuste tegemine lükkub seetõttu edasi 10. märtsile, kui toimub järgmine nõukogu koosolek.

Lisaks eelarvele arutab nõukogu Ühtekuuluvusfondi projektide KIKi poolset kaasfinantseerimist ning vaatab läbi laekunud laenutaotlused. Samuti annab KIKi arengukava töörühm nõukogule ülevaate 2006-2008 aasta arengukava täitmisest ning uue arengukava koostamisest.

KIKi nõukogu koosneb üheksast liikmest ning nõukogu esimeheks on ametikohajärgselt keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Nõukogu kavandab KIKi tegevust, korraldab KIKi juhtimist ja teostab järelvalvet juhatuse tegevuse üle. Samuti otsustab nõukogu KIKi vara ja sihtotstarbeliste eraldiste kasutamise, laenude andmise ja võtmise ning kinnitab eelarved ja keskkonnatasude seaduse täitmiseks koostatavad finantseerimisprogrammid.Lisainformatsioon:

Kristiina Pennar
Kommunikatsioonijuht
627 4127
56 466 421
21 Veebruar 2009
  Kommentaarid