Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tallinna Ülikool ja Eesti Tuleviku-uuringute Instituut sõlmivad ühinemislepingu

Tallinna Ülikool
Pressiteade
20. veebruar 2009

Tallinna Ülikool ja Eesti Tuleviku-uuringute Instituut sõlmivad
ühinemislepingu


Täna, 20. veebruaril kell 13.00 sõlmitakse Tallinna Ülikoolis MTÜ Eesti
Tuleviku-uuringute Instituudi ja Tallinna Ülikooli ühinemisleping, mis
põhineb möödunud aasta detsembris allkirjastatud ühiste kavatsuste
protokollil ning milles täpsustatakse mittetulundusühingu tegevuste
ületoomise protseduure ja ajakava ning Tallinna Ülikooli Eesti
Tuleviku-uuringute Instituudi tegevuskorraldust üleminekuperioodil.

17. detsembril allkirjastasid Tallinna Ülikool ja mittetulundusühing Eesti
Tuleviku-uuringute Instituut ühiste kavatsuste protokolli, mille kohaselt
Eesti Tulevikuuuringute Instituudi tegevused viiakse üle Tallinna Ülikooli
Eesti Tuleviku-uuringute Instituuti (TLÜ ETI). Tallinna Ülikooli Eesti
Tuleviku-uuringute Instituudist saab 20.01.1992 asutatud kodanike ühenduse
Eesti Tulevikuuuringute Instituut ja MTÜ ETI akadeemiline õigusjärglane.

Pidades oluliseks Eesti ühiskonna ja majanduse arengule kaasaaitamist
tulevikku mõjutavate arengukavade ja otsuste läbitöötatuse taseme tõstmise
ja üldise tuleviku käsitlemise alase mõtlemiskultuuri edendamise kaudu,
luuakse TLÜ ETI tööga alus tuleviku-uuringute alase intellektuaalse
potentsiaali koondamiseks Tallinna Ülikooli.

“Tallinna Ülikooli üks põhiväärtus on seis näoga ühiskonna poole ning see
tähendab, et lisaks õppe- ja teadustööle peame enda jaoks oluliseks
kaasarääkimist ühiskonna arengus, loomulikult kaasates selleks parimat
analüütilist kompetentsi,” ütles Rein Raud. “Ja Eesti Tuleviku-uuringute
Instituudi potentsiaal on mu meelest ses vallas Eestis olnud aastaid
esirinnas ning ka rahvusvaheliselt tuntud, nii et edaspidi hakkab meie roll
selle ühiskonna jaoks ülimalt olulise ülesande lahendamisel olema
loodetavasti palju suurem. Samas võimaldab ülikooli keskkond ka
tuleviku-uurijatel kasvatada endale akadeemilist järelkasvu ning siduda oma
projekte laiema sotsiaalteadusliku teadusruumiga.”

Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Tergi sõnul on iseseisvate
uurimisüksuste ülikoolidega koopereerumine on nii Eestis kui ka mujal
Põhja-Euroopas näidanud kasvavat tendentsi, mistõttu koostöö Tallinna
Ülikooliga on instituudi jaoks loomulik samm. Terk mainis, et nende praegune
töö on hetkel jäänud osaliselt ühekülgseks – uuringute tegemisel sõltutakse
valitsevast turusituatsioonist, samas pole võimalik süvitsi tegeleda
uuringute teooria ja metodoloogiaga, et välja arendada konkreetsem
strateegia tuleviku-uuringute valdkonnas.

„Usun, et ülikooliga koopereerumine mõjub positiivselt, andes meile aega
tegeleda uuringute sügavama mõtestamisega. Ja kindlasti on oluline, et
Tallinna Ülikoolis on rohkelt tublisid teadlasi ning huvitavaid allüksusi,
kellega koostööd teha. Näiteks pole me varemalt koostööd teinud Tallinna
Ülikooli demograafidega, viimane on aga äärmiselt loogiline, kui kaaluda
uuringute perspektiivi. TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute
Instituudiga oleme koos teinud juba mitmeid projekte, jätkamine Tallinna
Ülikooli Tuleviku-uuringute Instituudis muudaks töö lihtsalt
orgaanilisemaks,“ märkis Erik Terk.

MTÜ Eesti Tuleviku-uuringute Instituut on 1992. aastal oma tegevust
alustanud uurimisasutus, mis tegeleb eelkõige tulevikuuuringute ja
trendianalüüside läbiviimisega, resultaatide ja nendega seotud mõttelaadi
propageerimisega. ETI tegevuse taotluseks on aidata kaasa Eesti ühiskonna ja
majanduse arengule, tõstes selleks tulevikku mõjutavate otsuste
strateegilist taset ja mõjutades ühiskondlikku mõtlemiskultuuri tulevikule
ja strateegilisusele orienteerituse suunas.


Teate edastas:

Maiki Voore

Tallinna Ülikool,

pressiesindaja

telefon: 6409142, 53326588

e-post: <mailto:maiki.voore@tlu.ee
20 Veebruar 2009
  Kommentaarid