Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse istung 23.02

Istungi päevakord 23.02.2009 kell 10:00


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
2. Hooldaja määramine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
3. Hooldaja määramine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
4. Hooldajatoetuse määramine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
5. Hooldajatoetuse määramine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
6. Hooldekodusse paigutamine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
7. Hooldekodusse paigutamine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
8. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
9. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
10. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
11. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
12. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassi! ljev
13. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
14. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
15. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
16. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
17. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
18. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
19. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
20. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
21. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
22. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
23. Huvikooli õppetasu tasumine.
Ettekandja : Rannar V! assiljev
24. Laste koolitoidu eest tasumine.
Ettekandja : Ran nar Vassiljev
25. Lasteaia osalustasu ja toiduraha eest tasumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
26. Õpilaste sõidukulude eest tasumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
27. Riigihanke menetluse lõpetamine saunateenuse pakkuja leidmiseks.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
28. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks aadressil Oja tänav 16
Ettekandja : Ain Suurkaev
29. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Pikk tänav 59
Ettekandja : Ain Suurkaev
30. Kasutusloa väljastamine aadressil Rohuaia 21.
Ettekandja : Ain Suurkaev
31. Raieloa andmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
32. Raieloa andmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
33. Riigihanke “Rakvere Reaalgümnaasiumi garderoobikappide ostmiseks ja
paigaldamiseks” hankemenetluse kehtetuks tunnistamine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
34. Riigihanke korraldamine Rakvere Reaalgümnaasiumi metallist
garderoobikappide ostmiseks ja paigaldamiseks.
Ettekandja : Ain Suurkaev
35. Riigihanke korraldamine Rakvere linna kalmistu ja lähipiirkonna
kalmistualade teemaplaneeringu koostamiseks.
Ettekandja : Ain Suurkaev
36. Riigihanke “ Rakvere Vallimäe rekonstrueerimisprojekti koostamine”
pakkumuse edukaks tunnistamine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
37. Riigihanke "Vallimäe purikatuse arhitektuurse lahendus" pakkumuse
edukaks tunnistamine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
38. Arvamuse andmine maa Kotka t! n 24 riigi omandisse jätmise kohta .
Ettekandja : Ain Suurkaev
39. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
40. Detailplaneeringu kooskõlastamine.
Ettekandja : Andres Jaadla
41. Rakvere Linnavalitsuse 18.06.2007 korralduse nr 696 muutmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
42. Kinnistute Raudtee tn 29 ja Raudtee tn 31 otsustuskorras üürile andmine
Ettekandja : Andres Jaadla
43. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule elektrirajatiste
peremehetuse tuvastamiseks
Ettekandja : Andres Jaadla
44. Sotsiaaleluruumi üürilepingu lõpetamine.
Ettekandja : Andres Jaadla
45. Sotsiaaleluruumi eraldamine ja üürilepingu sõlmimine
Ettekandja : Rannar Vassiljev
46. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
47. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
48. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
49. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
21 Veebruar 2009
  Kommentaarid