Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President jättis seaduse välja kuulutamata

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
PRESSITEADE
Kadriorus 3. märtsil 2009


Vabariigi President jättis seaduse välja kuulutamata


President Toomas Hendrik Ilves kirjutas täna alla otsusele, millega jättis välja kuulutamata Riigikogus 19. veebruaril 2009 vastu võetud “Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, võrdse kohtlemise seaduse, Eesti Vabariigi töölepingu seaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse”.

Riigipea märgib oma otsuses, et nimetatud seadus on võetud vastu, rikkudes Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. See rikkumine ei ole tühine ega pelgalt formaalne, vaid parlamendi enamus kaldus oluliselt kõrvale demokraatlikest otsustusreeglitest ja heast parlamentaarsest tavast.

“Seetõttu on nimetatud seadus võetud vastu, rikkudes põhiseaduse § 1 lõiget 1, § 102 ja § 104 lõiget 1,” järeldab president Ilves.

Riigipea meenutab, et Vabariigi Valitsus algatas “Soolise võrdõiguslikkuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse” eelnõu 10. septembril 2008 ning eelnõu ei sisaldanud sätteid kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste kohta. Vastava täienduse tegi eelnõusse põhiseaduskomisjon alles selle teise lugemise eel Riigikogus. Sisuliselt oli see uue eelnõu algatamine, kuna lisatud sätete eesmärk on reguleerida kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega seotud küsimusi – küsimusi, mis ei seondu vähimalgi määral Riigikogu menetlusse esitatud eelnõu eesmärgiga.

President Ilvese sõnul ei ole põhiseaduskomisjon kinni pidanud Riigikogu kodu- ja töökorra seadusega ette nähtud reeglitest, kuidas tuleb eelnõu algatada ning kuidas eelnõu seejärel menetleda, ning kahetsusväärselt Riigikogu enamus nõustus sellega. Ent nii on vähemalt osa Riigikogu liikmetest jäetud ilma õigusest teha muudatusettepanekuid, õigusest oma muudatusettepanekute arutamisele ja hääletamisele juhtivkomisjonis ning parlamendi täiskogus.

“Kui Riigikogu teeb muudatusi valimisõigust, valimissüsteemi ja valimiskorda puudutavates seadustes, siis on osa Riigikogu liikmete ilmajätmine neile parlamentaarses seadusloomemenetluses osalemiseks Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses ettenähtud olulistest õigustest põhiseaduses sätestatud demokraatia põhimõtte kontekstis eriti taunimisväärne,” rõhutab riigipea. “Riigikogul on küll vastavalt põhiseadusele õigus seadusega reguleerida kohaliku omavalitsuse volikogude valimistega seonduvaid küsimusi, kuid seda tuleb teha põhiseaduspärasel viisil.”

President Ilves peab vajalikuks, et Riigikogu arutaks vaidlusalust seadust uuesti ja viiks selle kooskõlla Eesti Vabariigi põhiseadusega.

Vabariigi Presidendi otsus asub siin: http://www.president.ee/et/ametitegevus/otsused.php


Lisainfo:Kaidi Aher
presidendi kantselei
avalike suhete osakond

tel 631 6229

gsm 53030822
03 Märts 2009
  Kommentaarid