Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti Noorteühenduste Liit valiti Euroopa noortevaldkonda nõustama

Eesti Noorteühenduste Liit
31. märts 2009
PRESSITEADE

Eesti Noorteühenduste Liit valiti Euroopa noortevaldkonda nõustama

Eelmisel nädalal valiti Euroopa Nõukogu juures asuva noortevaldkonna
nõustava kogu (Advisory Council on Youth) otsusega liikmed
Programmikomiteesse (Programming Commite). Valituks osutus ka Eesti
Noorteühenduste Liit (ENL), keda esindab komitees ja nõukogus ENLi
välissuhete juht Jaan Urb.

Eesti noortel uus võimalus Euroopa otsustusprotsessides osaleda

”Eesti noorteühendustele, ja noortele üldse, on see osalusvõimalus ja
ühtlasi ka suur tunnustus. ENLi usaldatakse otsuste tegemiste juurde ja tänu
sellele on võimalik viia Eesti noorte jaoks olulised teemad ka
rahvusvahelisele tasandile,” selgitab ENLi välissuhete juht Jaan Urb.

Euroopa Noortefoorumi jaoks, kuhu kuulub ka ENL, on oluline noorte õiguste
konventsiooni loomine ehk õigustel põhineva noortepoliitika juurutamine.
“Praegusel hetkel on olukord Euroopa Liidu tasandil enam-vähem rahuldav,
samas kui mujal Euroopas on tase väga erinev,” kommenteerib Urb.

”Kindlasti on vaja ühtsemaid standardeid, mis käsitlevad inimõigusi, tööelu,
sotsiaalset kaasatust ja teisi Euroopa väärtusi. Laste õiguste konventsioon
on meil juba olemas, aga sarnast alusdokumenti on vaja ka noortevaldkonnas,”
lisab Urb.

Noortevaldkonna nõustav kogu koosneb 30 organisatsioonist, mille esindajad
kinnitab Euroopa Nõukogu struktuurüksus Ministrite Komitee. Noortevaldkonna
nõustav kogu valib omakorda endi seast esindajad Programmikomiteesse.

Programmikomiteesse kuuluvad 8 riigisektori ja 8 mittetulundusliku
noorteühenduse esindajat üle Euroopa. Komitee otsustab Euroopa Noortekeskusi
puudutavate programmide üle, jälgib Euroopa Noortefondi tööd ja
noortepoliitika rakendamist Euroopa Nõukogusse kuuluvates riikides.


Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 52
Eestis tegutsevat noorteühendust. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda
noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku
arvamust ja seadusandlikku keskkonda. ENL esindab liikmete noortepoliitilisi
huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustab noorte aktiivset
osalust ühiskonnas.

Teate edastas:

Meelika Jürisaar
Eesti Noorteühenduste Liit
Avalike suhete spetsialist
Tel: 50 41 258
E-mail: meelika@enl.ee
31 Märts 2009
  Kommentaarid