Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tartu linnavalitsus saadab volikogule kinnitamiseks -157,8 miljoni kroonise lisaeelarve


PRESSITEADE
01.04.2009


Tartu linnavalitsus saadab volikogule kinnitamiseks -157,8 miljoni
kroonise lisaeelarve
Tartu linnavalitsus kiitis heaks ja saadab volikogule kinnitamiseks 2009.
aasta lisaeelarve kogusummas -157,8 miljonit krooni, mis kahandab eelarve
kogumahtu 9,1 protsenti. Tulude vähendamisest põhiosa ehk 97,3 miljonit
krooni moodustavad saamata jäävad maksutulud.
Linna tulud vähenevad kokku 146,6 miljonit krooni ehk 8,9%. Mahult kõige
suurem vähendamine on füüsilise isiku tulumaksu osas - 95,4 miljonit
krooni ehk 11% võrreldes 2009. aasta kinnitatud eelarvega. Tulumaksu
plaani vähendamine on tingitud majanduse kiirest langusest ja riigipoolse
kohalikele omavalitsustele eraldatava tulumaksuosa vähendamisest 11,93%-lt
11,4%-le.

“Tänu konservatiivsele eelarve poliitikale oleme võrreldes mitmete Eesti
linnadega oma eelarve vähendamise mahu osas paremas positsioonis, kuigi
eelarveaasta kestel sellises mahus juba käimasolevate tegevuste mahtude
vähendamine on väga valus,“ selgitas abilinnapea Karin Jaanson. „Riigi
lisaeelarvega vähendatud summad koos omavalitsustele laekuva füüsilise
isiku tulumaksu määra alandamisega moodustavad meie kärpe mahust üle 40
protsendi ja nii suure muudatusega ei osanud me arvestada.”

Jaanson lisas, et raske kärpimise ülesandega saadi hakkama tänu
linna-asutuste, koostööpartnerite ja ametnike koostööle ning mõistvale
suhtumisele.

Kulude vähendamisest 55,7% ehk 87,9 miljonit krooni moodustavad
tegevuskulude ja 44,3% ehk 69,8 miljonit krooni investeeringute
vähendamine. Kõige väiksem on tegevuskulude vähenemine hariduse-,
sotsiaalse kaitse- ja kultuuri valdkonnas.

Linnapea Urmas Kruuse avaldas heameelt, et kuigi kulusid tuli kärpida
mitmeltki poolt, suudeti siiski säilitada suurem osa toetustest, mis
suunatud eelkõige noortele. „Noortespordi toetamiseks mõeldud pearahad
sellel aastal hoopis suurenesid miljoni krooni võrra,“ tõi linnapea näite.


Negatiivse lisaeelarvega vähendatakse kaupade ja teenuste müüki 4,1
miljonit krooni ehk 3,5% võrreldes kinnitatud eelarvega. Peamiselt
lasteaedade kohamaksu ning üüri- ja renditulude laekumiste arvelt.

Riigi toetused vähenevad 39,3 miljonit krooni. Eraldised tasandusfondist
vähenevad 33,3 miljonit krooni ning 7,5 miljonit krooni avalikult
kasutatavate kohalike teede korrashoiuks mõeldud eraldistelt. Vara müüki
vähendati 5 miljonit krooni maa müügi arvelt. Finantseerimistehingute
vähendamine on tingitud investeeringute katteks võetava laenu
vähenemisest.

2009. aasta eelarve mahuks kujuneb 1 585,2 miljonit krooni, millest
tegevuskulud moodustavad 77,8% summas 1 234 miljonit krooni,
investeeringud 19,1% summas 302,7 miljonit krooni ja
finantseerimistehingud 3,1 % summas 48,5 miljonit krooni.

Lisaeelarve on esimesel lugemisel 16.aprilli volikogu istungil.


Lisainfo: linnapea Urmas Kruuse, tel 5627 9860, abilinnapea Karin Jaanson,
tel 736 1210, 5343 3107.


Mihkel Lendok
Tartu linnavalitsuse pressiesindaja
Tel. 736 1162, 56640190
01 Aprill 2009
  Kommentaarid