Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tallinna Ülikooli Studia Generalia: Karol Jakubowiczi avalik loeng uusmeediast

Pressiteade

13. aprill 2009Studia Generalia: Karol Jakubowiczi avalik loeng uusmeediastNeljapäeval, 16. aprillil peab Tallinna Ülikooli Balti Filmi- ja Meediakooli
külalislektor, meediasotsioloog ja meediapoliitika ekspert Karol Jakubowicz
Tallinna Ülikoolis Studia Generalia loengu „New notion of media: how digital
technologies and social change redefine media“ ("Uued meediavormid: kuidas
digitaaltehnoloogiad ja sotsiaalne muutumine meediat ümber kujundavad”).
Loeng toimub Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, ruum U-218).„Sotsiaalne ja tehnoloogiline muutumine aitavad kaasa uute meedia vormide
arengule. Siseneme uude maailma, kus miljonid uue informatsiooni ja sisu
loojad saavad adressaatidega otsekontaktis olla, samas võivad kahe osapoole
vahele ilmuda ka uued vahendajad ja filtrid. See on põnev uus maailm, kus
meie traditsioonilised informatsiooni hankimise moodused ja arusaamad
ümbritsevast maailmast täienevad või asendatakse täiesti uutega. Me ei
tea, kas need meediavormid on usaldusväärsed, aga me leiame neid kõikjal ja
seetõttu peame õppima neid kasutama,“ tutvustab loengut Karol Jakubowicz.Karol Jakubowicz puudutab loengus alljärgnevaid teemasid:

1. Kogu meedia on tulevane uusmeedia: traditsiooniline meedia
muudetakse digitaalseks konvergentseks meediaks, mis võib ühendada kõik seni
eksisteerivad meediavormid.
2. Uute osalejate poolt loodud meediavormid:

a) poliitilised-, sotsiaalsed-, majanduslikud-, spordi- ja teised
valdkonnad saavad sisuteenuse pakkujateks ja uudiste levitajateks, möödudes
traditsioonilisest meediast ja jõudes otse avalikkuseni;

b) meediat või meediataolist sisu levitavad kas mitteprofessionaalsed
sisu loojad (nt blogijad)

c) või uued vahendajad (internetiteenuse pakkujad, uudistekogujad,
otsingumootorid jne).

3. Rahvaajakirjandus või kasutajate poolt loodud sisu võib olla uus
meediavorm, kui sellel on kõik meediaorganisatsiooni tunnused, eriti tahe
kinni pidada normatiivsetest, eetilistest, professionaalsetest ja
seaduslikest standarditest, mis on meediategevuses olulised.
4. Meedia või sellega sarnased tegevused, mida pakuvad uued vahendajad
(peamiselt internetiteenuse pakkujad), kes tagavad juurdepääsu sisule ja
sisuteenuse pakkujate kaudu ligipääsu avalikkusele. Paljudel juhtudel
täidavad need toimetaja ja nn väravavahi funktsiooni, kehtestades reeglid,
standardid ja piirangud sellele, mida võib öelda ja otsustavad ka, kellel
võiks teatud sisule juurdepääs olla. Selle tõsiasja tunnistamine võib aidata
kaasa püüdlustele luua uute kommunikatsiooniteenuste valdkonda reguleerivate
seaduste kogum, et kaitsta inimõigusi ning elimineerida võimalikke rikkumisi
selles valdkonnas.Olete oodatud loengule! Loengu töökeeleks on inglise keel.Karol Jakubowicz on rahvusvaheliselt tuntud meediasotsioloog,
meediapoliitika ning rahvusvahelise ringhäälingu ekspert. Ta on kaitsnud
Varssavi Ülikoolis doktorikraadi sotsioloogias massikommunikatsiooni
erialal. K. Jakubowicz on palju aastaid töötanud Poola ajakirjanduses,
raadios ja televisioonis nii ajakirjaniku kui juhtivtöötajana. Ta on olnud
Poola Raadio ja Televisiooni asepresident, Poola Televisiooni
järelevalvenõukogu esimees ning Poola Televisiooni strateegilise
planeerimise ja arengu juht. Aastail 2004-2006 oli ta Poola
Rahvusringhäälingu Nõukogu strateegia ja analüüsi osakonna direktor. K.
Jakubowicz on olnud õppejõud Varssavi Ülikooli ajakirjandusinstituudis
(aastatel 1997-2002) ning külalisprofessor Dortmundi Ülikooli
ajakirjandusinstituudis ning Amsterdami Ülikooli kommunikatsiooniuuringute
koolis. Tema teaduslikke ja muid töid on avaldatud laialdaselt nii Poolas
kui ka rahvusvahelistes väljaannetes.Järgmine Tallinna Ülikooli Studia Generalia loeng toimub 30. aprillil, siis
peab Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituudi juhtivteadur Jaak Valge
loengu „Kui demokraatlik on tänapäeva maailm?”Tallinna Ülikooli Studia Generalia loengute kohta leiad lisainfot siit.
<http://www.tlu.ee/?LangID=1&CatID=3014>Lisainformatsioon:

Kaie Lepik

Studia Generalia projektijuht

telefon: 6409450, 5115573

e-post: studia@tlu.ee

www.tlu.ee/studiageneraliaTeate edastas:

Maiki Voore

Tallinna Ülikooli pressiesindaja

telefon: 6409142, 53326588
13 Aprill 2009
  Kommentaarid