Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere linnavalitsuse istung 27.04.2009 kell 10:00

Istungi päevakord 27.04.2009 kell 10:00


1. Rakvere Plaza rajamisest.
Ettekandja : Andres Jaadla
2. Taksoveoloa andmine.
Ettekandja : Riina Männiste
3. Sõidukikaardi andmine.
Ettekandja : Riina Männiste
4. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
5. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
6. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
7. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
8. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
9. Nõusoleku andmine rändkauplusest müügiks.
Ettekandja : Riina Männiste
10. Rakvere linnavalitsuse 07. mai 2007 a. korralduse nr 510 muutmine.
Ettekandja : Riina Männiste
11. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule jaoskonnakomisjonide
liikmete nimetamiseks.
Ett! ekandja : Riina Männiste
12. Koerte ja kasside pidamise eeskirja esitamine Rakvere linnavolikogule.
Ettekandja : Riina Männiste
13. Toimetulekutoetuse maksmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
14. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
15. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
16. Lasteaia osalustasu ja toiduraha eest tasumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
17. Lapse koolitoidu eest tasumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
18. Huvikooli õppetasu tasumine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
19. Perekonnas hooldamise lepingu sõlmimine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
20. Nõusoleku andmine alaealise vara võõrandamiseks .
Ettekandja : Rannar Vassiljev
21. Avalduse esitamine Viru Maakohtule eestkoste seadmiseks .
Ettekandja : Rannar Vassiljev
22. Ettepaneku tegemine Rakvere Linnavolikogule .
Ettekandja : Rannar Vassiljev
23. Rakvere Reaalgümnaasiumi personali koosseisu, palgaastmete ja
ametipalkade kinnitamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
24. Ettepaneku tegemine aasta haridusjuhi valimiseks.
Ettekandja : Ain Suurkaev
25. Riigihanke “Rakvere linnas linnamaleva korraldamine“ pakkumuse
edukaks tunnistamine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
26. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Aia tänav 13 .
Ettekandja : Ain Suurkaev
27. Kasutusloa väljastamine aadressidel Laada tänav 31a, Ferdinand
Gustav Adoffi tänav 10, Ferdinand Gustav Adoffi tänav 10 katastriüksuse
ja Veski tänav 5a katastriüksuse vahelisel maal asuvale rajatisele .
Ettekandja : Ain Suurkaev
28. Raieloa andmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
29. Riigihanke korraldamine Rakvere linna sõiduteede talihooldustöödeks .
Ettekandja : Ain Suurkaev
30. Kinnistu sihtotstarbe muutmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
31. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine, riigi omandisse
jätmine ja riigimaale hoonestusõiguse seadmise tingimuste määramine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
32. Projekteerimistingimuste määramine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
33. Projekteerimistingimuste määramine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
34. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
35. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
36. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
37. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
38. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja : Rannar Vassiljev
39. Linnavara tasuta kasutusse andmine suvelavastuse etendamiseks .
Ettekandja : Rannar Vassiljev
40. Aktsionäriõigusi teostava isiku nimetamine.
Ettekandja : Andres Jaadla
41. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule kultuurilinnade liidu
lepingu sõlmimiseks.
Ettekandja : Andres Jaadla
42. Liitumine Euroopa liiklusohutuse hartaga.
Ettekandja : Andres Jaadla
43. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
44. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla!
45. Rakvere Spordikeskuse jalgpallistaadioni tasuta kasutamisest.
Ettekandja : Erich Petrovits
27 Aprill 2009
  Kommentaarid