Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tartu linnavalitsuse istungil 27. juulil

PRESSITEADE
27.07.2010Tartu linnavalitsuse istungil 27. juulil


Aardlapalu prügila juurdepääsutee saab tolmuvaba katte

Lähiajal kuulutab linn välja riigihanke Aardlapalu prügila
juurdepääsuteele tolmuvaba katte rajamiseks.
Tartu linnale kuuluv Aardlapalu prügila suleti eelmise aasta juulis ning
praegu on alustatud prügila sulgemistöödega. Jäätmete vedu jätkub ka
pärast prügila sulgemist, kuna ala jääb kasutusse kompostimiskoha,
jäätmejaama ning jäätmete ümberlaadimisjaamana. Transport kaasneb ka
prügila katmistöödega.
Lisainfo: linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak, tel 736 1125, 516
7258.

A. Haava tänavale kavandatakse korterelamuid
Linnavalitsus saatis volikogule A. Haava tn 16, A. Haava tn 22/24 ja A.
Haava tn 26 kruntide detailplaneeringu koostamise algatamise ja
lähteseisukohtade kinnitamise eelnõu.
A. Haava tn 22/24 ja A. Haava tn 26 kruntide detailplaneeringu algatamise
ettepaneku esitas Nordecon Ehitus AS eesmärgiga määrata ehitusõigus
korterelamute rajamiseks. Et välja töötada linnaehituslikult terviklik
lahendus, on planeeringualasse kaasatud ka A. Haava tn 16.

Planeeritav maa-ala pindalaga ca 8650 m² asub Vaksali linnaosas. Krundid
on hoonestamata ja linna üldplaneeringu kohaselt on tegemist korruselamute
alaga, kuhu on lubatud kahe-kolmekorruseliste korterelamute rajamine. Kuna
planeeritavale alale ulatuvad ajaloomälestise ja arhitektuurimälestiste
kaitsevööndid, esitatakse planeeringu koostamise algatamise eelnõu
volikogule.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Toivo
Talving, tel 7361 278, 503 8212.

Betooni tn raudteeülesõidu detailplaneering läheb avalikule väljapanekule
Linnavalitsus võttis vastu Betooni tn raudteeülesõidu detailplaneeringu ja
suunas selle avalikule väljapanekule.
Planeeringu eesmärk on likvideerida võimalik kokkupõrkeoht raudtee ja
maantee samatasandilistel lõikumistel Betooni tn ülesõidu juures.
Detailplaneeringuga täpsustatakse eeskätt kavandatava liiklussõlme
rajamiseks vajaliku maa vajadus.
Planeering näeb ette kolme ringristmiku rajamise ning sellega on
kavandatud kolme raudteeviadukti ja ühe kergliiklustee viadukti rajamine.
Jalakäijate ja jalgratturite mugavuse ja ohutuse tagamiseks on
planeeritavale alale kavandatud kahele poole tänavat kergliiklusteed.
Avalik väljapanek toimub 16.-30. augustil linnaplaneerimise ja
maakorralduse osakonna fuajees Raekoja plats 3.
Lisainfo: arhitektuuri ja ehituse osakonna juhataja asetäitja Toivo
Talving, tel 7361 278, 503 8212.

Vanemuise tn 7 sai ehitusloa
Linnavalitsus väljastas ehitusloa Vanemuise tn 7 büroohoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.
Kinnistu omanik kavandab endise postkontori rekonstrueerimist
büroohooneks.

Linnavalitsus eraldas reservfondist kokku 148 742 krooni:
- Sihtasutusele Tartu Kultuurkapital kunstnikevahetuse programmi kuludeks
7700 krooni;
- linnamajanduse osakonnale kokku 137 042 krooni, sh
Emajõe tänava täiendavateks rekonstrueerimistöödeks 117 042 krooni;
Tartu Majaomanike Ühingule asjade taaskasutusse suunamise kulude katteks
20 000 krooni;
- MTÜle Eesti Kristlik Televisioon saate "Teeliste kirikud" tegemiseks
4000 krooni.
27 Juuli 2010
  Kommentaarid