Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere Linnavalitsuse istungil arutletust 20.09.2010

* Rakvere linnavalitsus kinnitas Rakvere Rahvamaja ruumide ja tarvikute
kasutamise hinnakirja.

* Rakvere linnavalitsus otsustas kehtestada Võidu tn pikenduse (Võidu tn
118 ja Võidu tn 120 kinnistute) detailplaneeringu ja saata volikogule
kinnitamiseks.

* Linnavalitsus *esitas linnavolikogule määruse eelnõu " Rakvere linna
terviseprofiil ja tegevuskava 2010 - 2012" *

** Linnavalitsus arutas 2010 aasta linna eelarve täitmist ning otsustas
saata juriidilistest ja füüsilistest isikutest võlglastele
meeldetuletuse ja konkreetse tähtaja võlgnevuste tasumiseks. Võlgnevuste
kogusumma linnale on üle 1,1 miljoni krooni. Samuti otsustas
linnavalitsus, et üle 500 kroonised ilma kehtivate lepinguteta linna
allasutuste poolt tehtavad kulutused tuleb põhjendada ja kooskõlastada
linnavalitsusega.*

* Linnavalitsus andis loa mitmete ehitistele ohtlike puude langetamiseks.**Rakvere Linnavalitsuse istung 20.09.2010 kell 09:00**

PÄEVAKORD

*1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
3. Lasteaia toiduraha eest tasumine.
Ettekandja : Andres Jaadla
4. Laste koolitoidu eest tasumine.
Ettekandja : Andres Jaadla
5. Õpilaste sõidukulude eest tasumine.
Ettekandja : Andres Jaadla
6. Õpilase sõidukulude ja koolilõuna eest tasumine.
Ettekandja : Andres Jaadla
7. Huvikooli õppetasu tasumine.
Ettekandja : Andres Jaadla
8. Rakvere linnavalitsuse 16. novembri 2009.a. korralduse nr 1158 muutmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
9. Rakvere linnavalitsuse 06. aprilli 2009 korralduse nr 305 muutmine.
Ettekandja : Andres Jaadla
10. Sotsiaaltoetuste määramise komisjoni koosseisu kinnitamine.
Ettekandja : Andres Jaadla
11. Rakvere Rahvamaja teenuste hindade kehtestamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
12. Lepingu sõlmimine Rakvere linna eelarvest erahuvikoolidele eraldatud
toetuse kasutamiseks 2010/2011 õppeaastaks .
Ettekandja : Ain Suurkaev
13. Rakvere linnavalitsuse 01.02.2010.a. korralduse nr 86 muutmine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
14. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Õhtukeskkooli
sisehindamise aruandele arvamuse andmine" esitamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
15. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Rahu tänav 17a .
Ettekandja : Ain Suurkaev
16. Kasutusloa väljastamine aadressil Laada tänav 41 .
Ettekandja : Ain Suurkaev
17. Kasutusloa väljastamine aadressil Turu plats 1.
Ettekandja : Ain Suurkaev
18. Kasutusloa väljastamine aadressil Võidu tänav 58.
Ettekandja : Ain Suurkaev
19. Kasutusloa väljastamine Maidla oja katastriüksusel, Maidla, Oja ja
Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänavatel.
Ettekandja : Ain Suurkaev
20. Raieloa andmine Karja tn 32.
Ettekandja : Ain Suurkaev
21. Raieloa andmine F.R.Kreutzwaldi 7b.
Ettekandja : Ain Suurkaev
22. Raieloa andmine Tartu tn 13.
Ettekandja : Ain Suurkaev
23. Nõusoleku andmine vee erikasutuseks.
Ettekandja : Ain Suurkaev
24. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
25. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
26. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine riigihanke
korraldamiseks koristusteenuse osutaja leidmiseks" esitamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
27. Lõuna põik 1 ja se da ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
28. Võidu tn 118 ja Võidu tn 120 kinnistute ning neid ümbritseva maa-ala
detailplaneeringu kehtestamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
29. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Rakvere linna terviseprofiil
ja tegevuskava 2010-2012" esitamine.
Ettekandja : Andres Jaadla
30. Eraldise tegemine linnavalitsuse reservfondist.
Ettekandja : Andres Jaadla
31. Informatsioon 2010. aasta eelarve täitmisest.
Ettekandja : Andres Jaadla
20 September 2010
  Kommentaarid