Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere Linnavalitsuse istungi arutletust 27.09.2010

_*Rakvere Linnavalitsuse istungi arutletust 27.09.2010*_


* Rakvere linnavalitsus kinnitas lasteaia "Triin" ja Rakvere
Reaalgümnaasiumi teenuste hinnakirja eurohindades.

* Rakvere linnavalitsus kooskõlastas Rakvere Linna Algkooli personali
koosseisu ja kinnitas *Lasteaed "Triin" hoolekogu koosseisu*

* Linnavalitsus *väljastas ehitusload vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamiseks ** Kevade, Vallikraavi, Veere ja Kraavi tänavatel ning Viru,
Vee, Nisu, Rukki, Silla ja Allika tänavatel.*

** Linnavalitsus esitas linnavolikogule arutamiseks **eelnõu "Rakvere
Põhikooli sisehindamise aruandele arvamuse andmine"**.*

* Linnavalitsus pikendas hankelepingus OÜ-ga Ferdmaster lasteaed Kungla
renoveerimise tähtaegu. Hoonesiseste tööde osas on esimese etapina
Kungla tänava poolses tiivas tehtavate hoonesiseste tööde tähtajaks
30.09.2010 ja renoveerimistööde lõpptähtajaks hiljemalt 15.11.2010. Ka
AS Facio Ehitus sõlmitud Rakvere Reaalgümnaasiumi rekonstrueerimise
lõpptähtaeg pikeneb ja lõpptähtajaks on 20.12.2010
**Rakvere Linnavalitsuse istung 27.09.2010 kell 09:00**

PÄEVAKORD

*1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
2. Rakvere Linna Algkooli personali koosseisu kooskõlastamine .
Ettekandja : Ain Suurkaev
3. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Põhikooli
sisehindamise aruandele arvamuse andmine" esitamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
4. Lasteaia "Triin" teenuste hindade kehtestamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
5. Rakvere Reaalgümnaasiumi teenuste hindade kehtestamine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
6. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Kevade, Vallikraavi, Veere ja
Kraavi tänavatel .
Ettekandja : Ain Suurkaev
7. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Liiva tänav 15.
Ettekandja : Ain Suurkaev
8. Ehituslubade väljastamine ehitamiseks Viru, Vee, Nisu, Rukki, Silla
ja Allika tänavatel .
Ettekandja : Ain Suurkaev
9. Kirjaliku nõusoleku väljastamine ehitamiseks aadressil Laada tänav 37 .
Ettekandja : Ain Suurkaev
10. Kasutusloa väljastamine elektri maakaabelliinile Friedrich Reinhold
Kreutzwaldi ja Oja tänavatel, Friedrich Reinhold Kreutzwaldi tänav 8,
Oja tänav 1a ja Oja tänav 4.
Ettekandja : Ain Suurkaev
11. Raieloa andmine J.Kunderi tn 9.
Ettekandja : Ain Suurkaev
12. Rakvere linnavalitsuse 05. juuli 2010. a korralduse nr 601 muutmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
13. Hankelepingu muutmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
14. Rägavere tee 44 kinnistu detailplaneeringu täiendavate
kooskõlastamiste vajaduse määramine.
Ettekandja : Ain Suurkaev
15. Lõuna põik 1 ja seda ümbritseva ala detailplaneeringu vastuvõtmine.
Ettekandja : Ain Suurkaev*

*16. Lasteaed "Triin" hoolekogu koosseisu kinnitamine*

*Ettekandja : Ain Suurkaev**
*

Lisainfo kontaktid:

Andres Jaadla, Rakvere linnapea 322 5872

Ain Suurkaev, Rakvere abilinnapea, 322 5822


Ülevaate koostas :

Risto Kukk, Rakvere linnavalitsuse avalike suhete spetsialist, 530 37 530
27 September 2010
  Kommentaarid