Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 10. veebruar - 16. veebruar

Esmaspäev 10. veebruar

Kell 09.00 Rakvere linnavalitsuse istungIstungi päevakord 10.02.2014 kell 09:00


1. Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
2. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmisest keeldumine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
3. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
4. Vähekindlustatud perede laste koolitustoetuse määramine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
5. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
6. Hooldekodusse paigutamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
7. Lepingu sõlmimine toidupangateenuse ostmiseks.
Ettekandja : Kairit Pihlak
8. Rakvere linnavalitsuse 27. jaanuari 2014.a korralduse nr 61 muutmine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
9. Laste päevahoiu teenuse toetamisest.
Ettekandja : Kairit Pihlak
10. Rakvere Spordikooli hoolekogu moodustamise algatamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
11. Mitterahalise toetuse eraldamine mittetulundusühingule RAK VERE JK
TARVAS.
Ettekandja : Kairit Pihlak
12. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kungla tn 29.
Ettekandja : Rainer Miltop
13. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Kuusiku tn 14 .
Ettekandja : Rainer Miltop
14. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks aadressil Nortsu tee 22 .
Ettekandja : Rainer Miltop
15. Ehitusloa väljastamine ehitamiseks Posti tn 29 ja Võidu tn 39a .
Ettekandja : Rainer Miltop
16. Rakvere linnavalitsuse 3. veebruari 2014. a korralduse nr 90 muutmine.
Ettekandja : Rainer Miltop
17. Projekteerimistingimuste määramine kaugküttetorustiku rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Rohuaia tn 10, Rohuaia tn 12, Laada
tn 4, Laada tn 6, Posti tn 13, Posti tänav, Laada tn 8 ja Lai tn 9 .
Ettekandja : Rainer Miltop
18. Nõusoleku andmine maa erastamiseks.
Ettekandja : Rainer Miltop
19. Lihthanke korraldamine Rakvere linna Paemurru tööstusala
projekteerimiseks .
Ettekandja : Rainer Miltop
20. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere linnavolikogu 24. aprilli
2013 a otsuse nr 67 kehtetuks tunnistamine" esitamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
21. SIHTASUTUSE VIRUMAA KOMPETENTSIKESKUS nõukogu liikmete tagasikutsumine
ja nõukogu liikmete nimetamine.
Ettekandja : Mihkel Juhkami
22. Teenetemärgi andmine.
Ettekandja : Mihkel Juhkami


Kell 10.30 Rakvere linna liikluskomisjonKell 13.00 kohtub abilinnapea Kairit Pihlak – MTÜ Kirilill esindajatega
(Tallinna 5)Kell 13.00 abilinnapea Rainer Miltopi kodanike vastuvõttKell 15.00 linnapea Mihkel Juhkami osaleb - VIROLi juhatuse koosolek
(Maavalitsuste rõdutoas)

Teisipäev 11. veebruarKell 8.15 abilinnapea Kairit Pihlak osaleb - sotsiaalosakonna koosolekul
(Vilde tn. 2)

Kell 13.00 osaleb linnapea Mihkel Juhkami - Eesti Linnade Liidu juhatuse
koosolekul Tallinnas( ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus))

Kolmapäev 12. veebruarAlgab Narva tn 19 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanekKell 15.30 Rakvere linnavolikogu spordikomisjoni koosolek (15.30 Rakvere
linnavalitsuse saalis, Tallinna tn 5)Päevakord:1. Spordiorganisatsioonidele tegevustoetuse andmise korra ja Spordiürituste
ja -projektide toetamise korra muudatusettepanekud

Eelnevalt palun esitada muudatusettepanekud hiljemalt 10. veebruariks
aadressil aleksandr.holst@gmail.com

https://www.riigiteataja.ee/akt/429082013023

https://www.riigiteataja.ee/akt/405102013002)

2. Rakvere Spordikoolist – ettekandja: J.Vettik

3. Spordiürituste ja –projektide 2014.a toetuste eraldamise täpsustamine –
ettekandja A.HolstKell 17.30 kohtuvad abilinnapea Kairit Pihlak ja Kultuurikeskuse direktor
Keio Soomelt – Rakvere linna linnaosavanemategaNeljapäev 13. veebruarKell 09.00-11.00 osaleb abilinnapea Kairit Pihlak – Puuetega Inimeste Koja
Sõbrapäeva tähistamise sündmusel (Lille tn)


Kell 15.00 kabineti istungReede 14. veebruar

kell 11.00 kohtub linnapea Mihkel Juhkami - Poliitikauuringute Keskus
Praxis Hariduspoliitika programmi juht Laura Kirss`iga.

Aruteluteema: Koolivõrgu arengud maakonnas viimasel kaheksal aastal –
millest lähtuvalt ja kuidas on koolivõrgu otsuseid maakonnas langetatud?
10 Veebruar 2014
  Kommentaarid