Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 17. veebruar - 24. veebruar

Rakvere Linnavalitsuse eelinfo 17. veebruar - 24. veebruarEsmaspäev 17. veebruar

Kell 09.00 Rakvere linnavalitsuse istung

Istungi päevakord 17.02.2014 kell 09:00


1. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
2. Nõusoleku andmine avaliku ürituse korraldamiseks.
Ettekandja : Riina Männiste
3. Hooldaja ja hooldajatoetuse määramine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
4. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
5. Volituse andmine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
6. Sotsiaalkorteri üürilepingu sõlmimine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
7. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
8. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
9. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
10. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
11. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
12. Eluruumi üürilepingu pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
13. Eluruumi üürilepi ngu muutmine ja pikendamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
14. Rocca al Mare Kooli Vodja Individuaalõppekeskuse õpilaskoha maksumuse tasumine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
15. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Rakvere Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine" esitamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
16. Rakvere Muusikakooli töötajate koosseisu kooskõlastamine.
Ettekandja : Kairit Pihlak
17. Soodustingimustel ruumide ja rajatiste kasutusse andmine mittetulundusühingule Rakvere kergejõustikuklubi ViKe.
Ettekandja : Kairit Pihlak
18. Mitterahalise toetuse eraldamata jätmine mittetulundusühingule Spordiklubi Mikado.
Ettekandja : Kairit Pihlak
19. Projekteerimistingimuste määramine kaugküttetorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Laada tänav, E. Vilde tänav, E. Vilde tn 8, Laada tn 20, Tuleviku tn 7a, Tuleviku tn 9 ja Tuleviku tänav .
Ettekandja : Rainer Miltop
20. Projekteerimistingimuste määramine kaugküttetorustiku rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Tuleviku tn 10a, Tuleviku tänav, Võidu tänav ja Võidu tn 76 .
Ettekandja : Rainer Miltop
21. Projekteerimistingimuste määramine Nortsu tee 12 kinnistu elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Nortsu tee 11, Nortsu tee 17, Nortsu tee ja Nortsu tee 12 .
Ettekandja : Rainer Miltop
22. Projekteerimistingimuste määramine Kungla tn 32 kinnistu elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks aadressidel Kungla tn 31, Kungla tänav ja Kungla tn 32 .
Ettekandja : Rainer Miltop
23. Projekteerimistingimuste määramine üksikelamu, aadressil Vabaduse tn 32 laiendamise ehitusprojekti koostamiseks .
Ettekandja : Rainer Miltop
24. Raieloa andmine Kuke tn 18.
Ettekandja : Rainer Miltop
25. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine riigihanke korraldamiseks” esitamine..
Ettekandja : Rainer Miltop
26. Rakvere linnavolikogule määruse eelnõu "Narva tn 25 ja Narva tn 25c ning seda ümbritseva maaala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine" esitamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
27. Rakvere linnavolikogule otsuse eelnõu "Nõusoleku andmine hankelepingu sõlmimiseks" esitamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
28. Rakvere linnavalitsuse 23.09.2013.a korralduse nr 808 osaline kehtetuks tunnistamine ja enampakkumise osaline nurjunuks tunnistamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
29. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise nurjunuks tunnistamine .
Ettekandja : Rainer Miltop
30. Rakvere Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõigusega koormamise enampakkumise korraldamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
31. Rakvere Vallimäel asuvate mitteeluruumide rendile andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine ja rendilepingu sõlmimine.
Ettekandja : Rainer Miltop
32. Hoonestusõiguse lepingus toodud ehitusloa ja kasutusloa taotlemise tähtaja pikendamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
33. Hoonestusõiguse lepingu ja hoonestusõiguse lepingu muutmise lepinguga määratletud kohustuste tähtaegade pikendamine.
Ettekandja : Rainer Miltop
34. Rakvere linna kasutusvalduses olevate ruumide kasutusse andmine.
Ettekandja : Rainer Miltop
35. Vara tasuta kasutamise lepingu muutmine.
Ettekandja : Rainer Miltop
36. Ostueesõigusest loobumine.
Ettekandja : Rainer MiltopTeisipäev 18. veebruarKell 8.15 abilinnapea Kairit Pihlak osaleb - sotsiaalosakonna koosolekul (Vilde tn. 2)Kell 14.00 Rakvere linnapäevade koosolek, Rakvere Linnavalitsuse saalis.Kolmapäev 19. veebruarAbilinnapea Kairit Pihlak ja Rakvere linna haridusasutuste juhid külastavad Randvere kooli, Viimsi vallas.Kell 14.00 avab abilinnapea Rainer Miltop Estonian Spiriti Koostootmisjaama.Kell 16.00 Rakvere linnavolikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub, linnavalitsuse saalis.Päevakord:1) Tagastatud ürituste- ja projektide jaoks mõeldud raha kasutamine (1000 eurot). Ettekandjad Marju Altmäe, Tauno Toompuu

2) Ülevaade Rakvere linna arengukava kultuurivaldkonda puudutavast osast, selle täitmisest. Ettekandja Kairit Pihlak

3) Rakvere linna kultuurivaldkonna pikaajalise visiooni kujundamine - protsessi algatamine. Ettekandja Tauno ToompuuNeljapäev 20. veebruarKell 15.00 kabineti istung

Reede 21. veebruarAbilinnapea Rainer Miltop osaleb Tallinnas Targa Maja projekteerimise koosolekulKell 19.00 Rakvere Linnavolikogu esimehe ja linnapea Vabariigi aastapäevale pühendatud vastuvõtt.Laupäev 22. veebruarPühapäev 23. veebruarEsmaspäev 24. veebruarPäikesetõusul kell 7.26 Rakvere linnuses Pidulik riigilipu heiskamine

Kell 11.00 Ausambamäel Iseseisvuspäeva miiting

Kell 12.00 Kolmainu kirikus Vabariigi aastapäevale pühendatud jumalateenistus

Kell 14.00 Rakvere Rahvamajas Aastapäeva kontsert esinevad Ivo Linna ja Antti Kammiste (Tasuta)

16 Veebruar 2014
  Kommentaarid