Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 37. nädala eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 37. nädala eelinfo

06.09.2004

ESMASPÄEV
Esmaspäeval, 6. september kell 12.00 koguneb riskikapitali ekspertgrupp.

Esmaspäeval, 6. augustil kell 16.30 kohtub minister Meelis Atonen Prantsusmaa transpordiminister Gilles de Robien-iga. Kohtumisel tulevad arutusele liiklusohutust suurendavate meetmete rakendamine, meresõiduohutuse tõhustamise teed, õhutranspordi korraldamine, Eesti ja Prantsusmaa koostöö transpordialaste projektide väljatöötamisel, prioriteetsed infrastruktuuri projektid.

1. - 10. septembril toimub Sydnys Maailma Energeetikanõukogu kongress, millest võtab osa energeetikaosakonna juhataja Einari Kisel. Arutletakse teemadel energeetikapoliitikast tehnoloogiliste arenguteni.

29.09-01.10 toimub Tallinnas Läänemeremaade registrite konverentsile REGNO 2004.

Konverentsi eesmärk on vahetada kogemusi ja arutleda võimalike arengustrateegiate üle rahvastiku, ettevõtete, aadresside, kinnisvara, ehitiste jm registreerimisel riiklikesse registritesse, vastava infotehnoloogilise infrastruktuuri arendamisel, andmevahetuse ja andmeteenuste arendamisel.

Selle aasta konverentsi põhiteemadeks on registrite arendamine ja integreeritud registrite süsteemid, andmeturve registrite pidamisel ning edulood

Osalema on oodatud kõik huvilised!

Täpsem info ja registreerimine: www.mkm.ee/regno

KOLMAPÄEV
Kolmapäeval, 8. septembril kell 19.00 osaleb minister Meelis Atonen "Ettevõtluse Auhind 2004" ja "Eesti Ettevõtete Konkurentsivõime 2004" võitjate väljakuulutamisel ja auhindade pidulikul üleandmisel.

Kolmapäeval, 8. septembril kell 15.00 osalevad riigi infosüsteemide osakonna töötajad Arvo Ott ja Karin Rits Tallinna Linnavalitsuses toimuval uuringu "Infoühiskonna indikaatorid Tallinna suurlinnaregioonis" tutvustusel.

Kolmapäeval, 8. septembril kohtub asekantsler Signe Ratso Iraani ärimeeste delegatsiooniga. Kohtumisel antakse Iraani ärimeestele Eesti majandusarengut käsitlev ülevaade.

NELJAPÄEV
Neljapäeval, 9. september kell 10.00 osaleb minister Meelis Atonen Vabariigi Valitsuse istungil.

Neljapäeval, 9. septembril kell 13.00 kohtub minister Meelis Atonen krediidireitingu agentuuri Standard& Poors analüütikutega.

Neljapäeval, 9. septembril kell 16.00 osaleb minister Meelis Atonen valitsuskabineti istungil.

REEDE
Reedel, 10. septembril kell 11.00 toimub Informaatika nõukogu istung.

Reedel, 10. septembril kell 11.00-13.00 avalikustatakse Transpordi arengukava 2004-2013 strateegilise keskkonnamõju hindamise vahearuanne ja toimub selle avalik arutelu arvestamaks erinevate osapoolte seisukohti. Ürituse viib läbi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös SA Säästva Eesti Instituut Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega (SEI-Tallinn).

Arutelule on oodatud kõik inimesed, kes peavad vajalikuks kaasa rääkida Eesti transpordi tulevikku oluliselt mõjutava dokumendi valmimise teemadel.

Reedel, 10. septembril kohtub asekantsler Signe Ratso Tai Kaubanduskoja esindajate dr Ajva Taulananda, hr Somkiat Anurak'i ja hr Phornpinit Phornprapha. Kohtumisel antakse ülevaade Eesti majandusarengust

SIDEAMET
8. - 9. septembril osaleb Sideameti peadirektor Ando Rehemaa Šveitsis Bernis Euroopa Postiside- ja Telekommunikatsiooni Administratsioonide Konverentsi (CEPT) plenaaristungil. Tegemist on kõrgetasemelise assambleega, kus muuhulgas valitakse uus Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) eesistuja.

9. - 10. septembril osaleb Sideameti reguleeritavate turgude osakonna peaspetsialist Ene Višnev Brüsselis CIRCA programmi koolitusel. CIRCA on programm, mis on Euroopa Liidu INFSO välja töötatud konsultatsiooniprotsessi läbiviimiseks. CIRCA abil toimub liikmesriikide poolt EL Komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamine väljatöötatud meetmetest ning teiste asjassepuutuvate dokumentide vahetus. Liikmesriikide poolt määratud kontaktisikud on kutsutud INFSO poolt korraldatavale infovahetusprogrammi CIRCA esitlusele ning väljaõppele.

Tea Animägi
Sideameti infoosakonna spetsialist
tel 693 1100
tea.animagi@sa.ee
www.sa.ee

LENNUAMET
7. - 8. septembril toimub Brüsselis Euroopa Komisjoni energeetika ja transpordi peadirektoraadi lennundusjulgestusalase regulaarkomitee koosolek.
Kohtumise teemadeks on Euroopa Liidu lennundusjulgestuse inspekteerimisprogrammi, lennuettevõtjate julgestusprogrammi, kauba läbivaatuse ning lennuvälja kriitiliste osade määratlemisega seotud küsimused. Samuti on arutusel teemad seoses keelatud esemete loetelu täiendamise vajaduse ja kolmandatest riikidest saabuvate lendudega. Komitee liikmeteks on Euroopa Liidu liikmesriikide ja vaatlejate julgestuseksperdid.
Lennuametist osaleb kohtumisel lennundusjulgestuse osakonna juhataja kt Silja Vöörmann.

Kolmapäeval, 8.septembril osaleb Lennuameti peadirektori kt Koit Kaskel Estonian Airi uue lennuliini pidulikul avalennul Brüsselisse

6. - 10.septembril toimub Lennuametis Euroopa liidu ja Euroopa Ühendatud Lennuametite nõuetele vastava pilootide litsentseerimise ning kontrollsüsteemi loomise projekti raames JAR-FCL koolitus. Täpsem info Lennuameti kodeleheküljelt www.ecaa.ee.

Kristi Mae
kristi.mae@ecaa.ee
Peadirektori abi
tel (0) 6 949 676
GSM (0) 50 71 241
faks (0) 6 949 667


KONKURENTSIAMET
5. - 7.septembrini viibib Konkurentsiameti nõunik Katrin Tasa Euroopa Komisjoni Konkurentsi Peadirektoraadi poolt korraldatud koostöö (leniency) töögrupi koosolekul ja Euroopa Konkurentrsiametite Võrgustiku plenaaristungil.

Lea Tõntson
Telefon: 680 3959

RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS
Reede, 10.september on riigiasutustel meetme 4.5 "Infoühiskonna arendamine" projektide finantseerimiseks struktuuritoetuse taotluste esitamise tähtaeg.

Kolmapäeval, 1.septembril asus RIA andmeside osakonna juhatajana tööle Margus Kreinin

Anu Riisikamp
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
telefon 693 8215
anu.riisikamp@ria.ee

RAUDTEEINSPEKTSIOON
9. ja 10. septembril osalevad Raudteeinspektsiooni peadirektori kt Jüri-Karl Seim ja Järelevalveosakonna juhataja/peadirektori asetäitja Helsingis toimuval Euroopa riikide raudtee järelevalveasutuste regulaarsel kohtumisel. Kohtumisel arutatakse raudteeohutuse ja järelevalvega seonduvaid küsimusi. Antud kohtumised on osalevatele riikidele oluliseks info ja kogemuste vahetamise foorumiks. Kohtumised toimuvad regulaarselt 2-3 korda aastas igal korral erinevas riigis. Eelmine kohtumine, kus osalesid ka Raudteeinspektsiooni esindajad, toimus 13. ja 14. mail Münchenis.

Raul Lobanov
Projektitalitus
Arendusosakond
Raudteeinspektsioon
Tel. 605 7442
E-post: raul.lobanov@rinsp.ee

Lugupidamisega,

Anu Hallik-Jürgenstein
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 493
E-post: anu.hallik@mkm.ee


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.
06 September 2004
  Kommentaarid