Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Jõgeva maavanem leidis potentsiaalse Jõgeva linna bussijaama ehitaja

Jõgeva Maavalitsus


Jõgeva maavanem leidis ATKO Grupi näol Jõgeva linna bussijaama ehitaja

Teisipäev, 7. september, kujunes pöördeliseks juba mitmendat aastat Jõgeva linnas probleemiks olnud bussijaamahoone ehituse küsimuses. Jõgeva maavanem Aivar Kokka eestvedamisel lõid käed Jõgeva linn, Jõgeva Maavalitsus ja ATKO Grupp, mille tulemusena valmib loodetavasti Jõgeva linna bussijaam.

Maavanema ettepanek oli ajendatud mõned päevad tagasi maavanemale ja Jõgeva Linnavalitsusele Autoettevõtete Liidult (AL) saabunud kirjast, kus märgiti, et AL poole on pöördunud mitmed liikmesettevõtted murega Jõgeva bussipeatuse olukorra pärast. Jõgeva bussipeatuse olukord ohustab bussiettevõtjate hinnangul klientide turvalisust, rääkimata mugavusest ning samuti on oht lõhkuda sõidukeid. AL palus Jõgeva linna ja Maavalitsust antud probleemiga tegeleda ning bussijaama territoorium korrastada. Jõgeva linna kui maakonna keskuse bussijaama aadressil on pretensioone olnud ennegi, kuid täielikuks korrastamiseks vajalikud 4.6 miljonit krooni linnal puuduvad. Praegu ei saa Jõgeva linna puhul rääkida komplekssest bussijaamast koos vastavate hoonetega, vaid bussijaama platsist, kus paikneb 2 avatud bussiootepaviljoni.

ATKO Grupi tänane külaskäik maavanema juurde oli ajendatud küll teisest eesmärgist - tutvustada oma gruppi ja teenuseid, kuna ATKO Liinid teenindab Jõgevamaal teatud liine. Jutu käigus selgus aga, et ATKO Grupp opereerib Ida-Virumaal ühte bussijaama ning maavanema ettepanekule osaleda Jõgeva linna bussijaama rajamisel, vastas ATKO Grupp jaatavalt.

"Jaatava otsuse taga on teadmine, et me oleme võimelised antud projekti vedama, kuna meil on vastav kogemus," sõnas ATKO Grupp nõukogu esimees Arvo Sarapuu.

Koosviibimisele kutsutud Jõgeva linnapea Viktor Svjatõšev ja linnaarhitekt Anne Örd olid ATKO Grupi poolt välja pakutud ideest huvitatud. Praeguse kokkuleppe kohaselt saab linna ülesandeks rajada bussijaama jaoks vajalikud kommunikatsioonid ning korrastada maa. ATKO Grupp rajab omalt poolt bussijaamahoone ning pakub hiljem teenust. Hinnanguliselt tuleb mõlemal poolel antud projekti rahastada umbes 2 miljoni krooniga. Et lõplikud kokkulepped saaks sõlmitud, otsustati moodustada 3-poolne töögrupp, kuhu kuuluvad linnavalitsuse, maavalitsuse ja ATKO Grupi esindajad. Töögrupi ülesandeks on välja tuua finantsarvutused ja võimalikud lahendused, millede pealt saaks lõplikke kokkuleppeid sõlmida.

Projekti õnnestumisele aitab kindlasti kaasa see, et kõik osapooled on huvitatud selle realiseerumisest. See, kuidas edasine tegevus saab toimuma sõltub läbirääkimistest. "Koostöö mitme osapoole vahel võimaldab probleemidele lahendusi leida. Õnnestumise korral saab see kindlasti erasektori ja avaliku sektori vahelise koostöö üheks heaks näiteks olema", sõnas Arvo Sarapuu.Kristi Terep

Jõgeva Maavalitsuse pressiesindaja
08 September 2004
  Kommentaarid