Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 39. nädala eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 39. nädala eelinfo

20.09.2004

ESMASPÄEV
Esmaspäeval, 20. septembril kell 14.00 toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kohtumine Saaremaa Laevakompanii esindajatega.

20. - 21. septembril toimub Brüsselis Euroopa Liidu liikmesriikide kõrgemate energeetika-ametnike kokkusaamine. Ministeeriumist osalevad energeetikaosakonna juhataja Einari Kisel ja nõunik Ando Möldre. Arutlusele tulevad elektrivarustuskindlus, naftaturu arengud, energeetika- ja keskkonnapoliitika omavahelised seosed ning Euroopa Liidu ja Venemaa energiadialoog.

TEISIPÄEV
Teisipäeval 21.septembril toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis kokkusaamine kohalike omavalitsuste liitude esindajatega turismiseaduse muutmise seaduse eelnõu osas. Täpsemaks teemaks on majutusettevõtete regulatsioon.

21. - 22. septembril osaleb transpordi arengu ja logistika osakonna juhataja Anti Moppel rahvusvahelise koordinatsioonigrupi liikmena Brüsselis toimuval "Läänemere meremagistraalide" töörühma koosoleku töös.

Teisipäeval, 21. septembril kell 16 esitavad konsultatasioonifirmad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile pakkumised Saaremaa püsiühenduse projektiga seotud uuringute läbiviimiseks.

KOLMAPÄEV
Kolmapäeval, 22. septembril kell 14.00 osaleb minister Andrus Ansip Riigikogu istungil, kus arutlusel on elektroonilise side seadus

Kolmapäeval, 22. septembril kell 16.30 osaleb minister Andrus Ansip NATO ministrite komisjoni istung Stenbocki majas.

NELJAPÄEV
Neljapäeval, 23. septembril kell 10.00 osaleb minister Andrus Ansip Vabariigi Valitsuse istungil Ridala vallas.

Neljapäeval, 23. septembril toimub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis Baltimaade reisijateveo alane aastanõupidamine. Päevakorras on rahvusvahelise reisijateveo temaatika Euroopa Liidus.

Neljapäeval, 23. septembril allkirjastatakse Varssavis Eesti-Poola turismileping. Ministeeriumist osalevad asekantsler Signe Ratso, siseturu osakonna juhataja Maria Alajõe ja kaubandustalituse peaspetsialist Martti Kalvik.

Neljapäeval, 23. septembril alustatakse Maardu-Valgejõe teelõigu rekonstrueerimise järelevalve pakkumiste hindamisega.

Neljapäeval, 23. septembril toimub kohtumine Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Tallinna linnavalitsuse, Tartu linnavalitsuse, Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajatega teemal riigile ning kohalikele omavalitsustele kuuluva vara andmete analüüs.


REEDE
Reedel, 24.septembril toimub Brüsselis järjekordne Konkurentsivõime Nõukogu. Arutlusele tulevad tööstuspoliitika ja struktuursed muudatused, parem õigusloome, siseturu seadusandluse rakendamine, siseturu edutabel 2004, masinadirektiiv, ohtlike ainete ja preparaatide direktiiv, müügiedendust käsitlev määrus, termotuumaenergia uurimisprojekt ITER, Euroopa teaduse ja tehnoloogia arendamise poliitika, nanotehnoloogia. Osalevad minister Andrus Ansip, asekantsler Signe Ratso ning atashee Nele Ruubel.

SIDEAMET
23. - 24. septembrini osaleb Sideameti peadirektor Ando Rehemaa Euroopa Sõltumatute Regulaatorite Ühenduse (IRG/ERG) koosolekul Küprosel, Nikosias

20. - 21.septembrini toimub Budapestis Euroopa Elektroonilise Side Komitee (ECC) töörühma WG-RRC06 esimene koosolek. Töögrupi ülesandeks on Euroopa ühisseisukohtade väljatöötamine Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) poolt korraldatavale Regionaalsele Raadiosidekonverentsile (RRC06), mis planeerib digitaalringhäälingukanalite kasutamist Euroopas ning Aafrikas.
Sideametit esindavad raadiosageduste kasutamise korraldamise osakonna nõunik Veera Tereštšenkova ja peaspetsialist Liina Lain.

22. - 24. septembrini toimub Budapestis Euroopa Elektroonilise Side Komitee (ECC) sagedushalduse töörühma (WGFM) koosolek. Päevakorras on Euroopa sagedusplaani rakendamise analüüs, liikuva-maaside raadiosageduste koordineerimise metoodika väljatöötamine, uue sageduste kasutusrežiimi infosüsteemi (EFIS-2) rakendamine Euroopas. Sideametit esindab raadiosageduste kasutamise korraldamise osakonna nõunik Veera Tereštšenkova.

Tea Animägi
Sideameti infoosakonna spetsialist
tel 693 1100
tea.animagi@sa.ee
www.sa.ee

VEETEEDE AMET
20.-24. septembril toimub Veeteede Ametis elektronkaartidealane seminar teemal: "Exchange of experience on hydrographic survey (program HELCOM) by using ENC charts (s-57 v.3.1), charts updatings and use of d'Kart Inspector."
Seminaril osalevad Veeteede Ameti kartograafiaosakonna spetsialistid ja Leedu kolleegid Drasis Prakas (Head of Hydrographic Service); Alla Bira (Chief specialist); Nomeda Dauksien (Senior specialist); Asta Luckien (Senior specialist).
22.-23. septembril osaleb Kotkas sadamaalasel seminaril "SATAMA 04 PORT" sadamaregistri büroo juhataja Valdo Välja.

Malle Lõhmus
Välissuhete ja info osakond
Veeteede Amet
620 5528
malle.lohmus@vta.ee

KONKURENTSIAMET
19.-21. septembril osaleb peadirektori asetäitja Aini Proos VI Balti mere regiooni kommunikatsiooni foorumil Riias.

20.-21. septembril osaleb III järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos õhutranspordi töögrupi kohtumisel Brüsselis.

21.-23. septembril osalevad peadirektor Peeter Tammistu ning välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Lea Tõntson EL konkurentsiametite peadirektorite kohtumisel Brüsselis.

Lea Tõntson
Telefon: 680 3959

KREDEX
Neljapäeval, 23. septembril külastavad KredExit Nordea Panga esindajad koos Soome Pirkanmaa regiooni kolleegidega. Kohtumise eesmärk on tutvustada Eestis tegutsevaid ettevõtlust toetavaid fonde.

Maris Heinaru
Infojuht
KredEx
Tel: 6819 967

ARK
20. - 22. septembril osaleb ARK tehnoosakonna ümberehituse-sertifitseerimise talituse ekspert Ahti Schults Pariisis tüübikinnituse töökomisjoni koosolekul.

Alates esmaspäevast, 20. septembrist hakkab ARK väljastama uue kujundusega ja üheosalisi registreerimistunnistusi.

Lisainformatsioon:
Rein Einer
ARK direktori asetäitja tehno ja registreerimise alal
telefon 620 1202
rein.einer@ark.ee

PATENDIRAAMATUKOGU
20. - 21. septembril korraldab Patendiraamatukogu tööstusomandialase teadlikkuse tõstmiseks maakondades Võrumaa Keskraamatukogu, SA Võrumaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse töötajaile täiendkoolituse teemal "Tööstusomandialane informatsioon firma arendustegevuses". Tegemist on koolituse I mooduliga, mis kujutab endast teoreetilist osa. Oktoobris toimub koolituse praktiliste tööde II moodul, mille eesmärgiks on anda osalejaile praktilisi kogemusi patendiotsinguteks oma arvutitöökohas.

Patendiraamatukogu on kavandanud 2005. aasta jooksul korraldada analoogseid täiendkoolitusi ka teiste maakondade töötajaile.

Täiendkoolituse kaugemaks eesmärgiks on luua tugiisikute võrk, kes suudaksid maakondades edastada tootearendajatele primaarse tööstusomandi kaitse informatsiooni.


Lisainfo:
Sirje Tambaur
tel. 64 11 474
e-post sirje.tambaur@patentlib.ee

RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS
Kolmapäeval, 22. septembril kell 10.00 -13.00 toimub Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kolmanda korruse A-saalis avatud nõupidamine e-äri infrastruktuuri ja soovituste teemal rahvusvahelise e-äri mudelite võrdlusprogrammi ETeB (European Network of National Test-beds for eBusiness) juhtrühma liikmete osalusel. Lisainfo: IT arendusosakonna standardimise peaspstsialist Taavi Valdlo, tel 693 8214

Anu Riisikamp
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
telefon 693 8215
anu.riisikamp@ria.ee

Lugupidamisega,

Anu Hallik-Jürgenstein
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 493
E-post: anu.hallik@mkm.ee


Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärgiks on luua tingimused Eesti majanduse konkurentsivõime kasvuks ja tasakaalustatud arenguks läbi riigi majanduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine tööstuse, kaubanduse, energeetika, elamumajanduse- ja ehituse, transpordi, liikluskorralduse, informaatika ja telekommunikatsiooni, postiside ja turismi valdkonnas. Samuti riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine; tehnoloogiline arendustegevus ja innovatsioon; tööstusomandi kaitse, konkurentsijärelvalve, tarbijakaitse, ekspordiarengu ja kaubanduse kaitsemeetmete korraldamine ning ettevõtluse regionaalse arengu ja investeeringute alased küsimused.
20 September 2004
  Kommentaarid