Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi President osales tippkohtumisel New Yorgis

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE

New Yorgis, 20. septembril 2004

Vabariigi President osales tippkohtumisel New Yorgis

President Rüütel osales täna New Yorgis ÜRO peahoones toimunud
tippkohtumisel “Võitlus nälja ja vaesuse vastu”. Selle ürituse eesmärk on
rõhutada 2000. aastal 189 riigi poolt alla kirjutatud ÜRO Aastatuhande
Arengueesmärkide (MDGs - Millennium Development Goals) täitmise olulisust.
Tippkohtumine toimus Brasiilia presidendi Luiz In?cio Lula da Silva
initsiatiivil.

Vajadust nimetatud eesmärke täita rõhutas Eesti riigipea ka oma
tänahommikusel esinemisel Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni
globaliseerumisalasel foorumil, öeldes: “Vaja on edasi liikuda Aastatuhande
Arengueesmärkide realiseerimise suunas, edendades koostööd doonorriikide ja
arengumaade vahel. Siiski ei saa jätta mainimata, et põhivastutus oma arengu
eest lasub igal riigil endal.”

Brasiilia presidendi Lula kutsel arutati tippkohtumisel “Võitlus nälja ja
vaesuse vastu” (“Action Against Hunger and Poverty”) ettepanekuid, mille
esitas arengumaade toetamise võimalusi analüüsinud ekspertide grupp.
Prantsusmaa president Jacques Chirac ja Hispaania peaminister José Luis
Rodriguez Zapatero kutsusid üles täitma võetud kohustusi ja osutama
arenguabi senisest tõhusamalt. Rootsi peaminister Göran Persson rõhutas
vajadust üleminekuks sõnadelt tegudele. Mitmes sõnavõtus kõlas arvamus, et
kuigi finantsvahendeid leidub, jääb seni vajaka poliitilisest tahtest.

Kohtumisel võeti vastu deklaratsioon (New York Declaration on Action Against
Hunger and Poverty), mis kutsus doonorriike üles veelgi aktiivsemalt välja
töötama innovatiivseid lahendusi arenguprobleemide lisarahastamiseks.
Deklaratsioonis sõnastati ülesanne esitada konkreetsed ettepanekud 2005.
aasta septembris toimuvale ÜRO tippkohtumisele, millel hinnatakse
Aastatuhande Arengueesmärkide senist täitmist. Deklaratsiooni vastuvõtmist
toetas ka Eesti.

Euroopa Liit on nimetatud nende eesmärkide poole püüdlemise oma
arengukoostöö prioriteediks ning soovib selle hindamisürituse korraldamisel
hoida liidrirolli. Euroopa Liidu liikmesriikidel, sealhulgas Aastatuhande
Arengueesmärkidele samuti alla kirjutanud Eestil, lasub 2002. aastal
Barcelona kohtumisel vastu võetud kohustus suurendada arenguabiks suunatud
riiklike vahendite mahtu aastaks 2006 vähemalt 0,33%-ni SKP-st. Seda
kohustust kinnitas ka Euroopa Liidu nimel sõna võtnud Hollandi
rahandusminister.

Eesti kavandabki suurendada, vastavalt kasvavatele võimalustele, oma panust
arengukoostöösse ning toetab Euroopa Liidu liidrirolli tugevdamist võitluses
vaesuse vastu ja koordineeritud lähenemist Aastatuhande Arengueesmärkide
suunalise tegevuse hindamisel.

Täna õhtul viibib president Rüütel veel Saksamaa Liitvabariigi asekantsleri
ja välisministri Joschka Fischeri vastuvõtul Millennium UN Plaza hotellis.
Homme võtab Eesti riigipea osa ÜRO Peaassamblee 59. istungjärgu avamisest.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250
21 September 2004
  Kommentaarid