Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Eesti Õpilasomavalitsuste Liit esitleb õpilase arvamust

1. oktoobril kell 16.00 algab Tallinna Reaalgümnaasiumis Eesti
Õpilasomavalitsuste Liidu (EÕOL) pressikonverents, kus esitletakse
uuringut „Õpilane arvab, et...“.

Uuringus kajastatud tähtsamad valdkonnad on õpetamismetoodika, eksamid,
valikained, õppekavad, kutse- ja karjäärinõustamine, õppekeskkond,
klassijuhataja roll ja õpilase õigused. Samuti oli küsitluse lõpus võimalik
õpilasel unistada, milline näeb välja tema ideaalne kool.

Uuringust selgus, et pooled õpilased peavad õpikute teksti arusaamatuks.
Samuti oli üsna ülekaalukalt välja toodud õpilaste meelepaha valikainete
puudumise kohta. Rohkem, kui 2/3 õpilasi sooviks õppida aineid, mida kool ei
võimalda. Kõikidest vastanutest 27% ütles, et koolimaja pole piisavalt soe.
Uuringus on loetletud veel teisigi suuri probleeme.

“Uuringu peamiseks eesmärgiks on õpilaste hetkeolukorra kaardistamine,
saamaks selgust, mis toimub Eesti koolides, mida õpilased tahavad, soovivad
ning kui tõsised on probleemid, mida täna ei peeta oluliseks,“ ütles üks
uuringu läbiviijaid Palmi Liivrand ning lisas, et uuring saab suures osas
olema aluseks EÕOLi edasistel seisukohtade avaldamisel ning õpilaspoliitika
tegemisel.

Uuringus osales 1715 õpilast 35 kooli näol, mis on nii maakonniti, suuruse,
asukoha kui ka õppekeele järgi propotsionaalselt paika pandud. Klasside kaupa
jaotusid õpilased kolmeks haarates üheksandat, kümnendat ja kaheteistkümnendat
klassi.

Eesti Õpilasomavalitsute Liit on suurim Eesti õpilaste esindusorganisatsioon,
mis koondab rohkem kui 250 õpilasesindust üle Eesti. EÕOL-i missiooniks on
seista õpilaste huvide eest, kaitsta nende õigusi ning edendada õpikeskkonda
ja koolielu.

Lisainformatsioon:

Palmi Liivarand
Eesti Õpilasomavalitsuste Liit
Uuringu „Õpilane arvab, et...“ üks läbiviija
E-mail: palmi@escu.ee
Mobiil: 56 619 987
Kodulehekülg: www.escu.ee

Kristel Niisuke
Eesti Õpilasomavalitsuste Liit
Juhatuse esimees
E-mail: kristel@escu.ee
Mobiil: 53 431 333
Kodulehekülg: www.escu.ee
23 September 2004
  Kommentaarid