Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Tööturuameti peadirektor allkirjastab esimese eraettevõtte tööhõiveprojekti

Täna, 24.09, kell 11.00 allkirjastab Tööturuameti peadirektor BCS
Koolituse tööhõiveprojekti, "Töötute koolitamine kõnekeskuse
operaatoriteks (klienditeenindajateks) läbi vastava väljaõppesüsteemi
käivitamise," rahastamisotsuse. Allkirjastamine toimub BCS Koolituse
ruumides, Ahtri 10b, Tallinnas.

Projekti kogumaksumus on 6,1 miljonit krooni. Projektis osaleb 330
töötut, sh mehi 30-40, naisi 290-300. Projekti kestuseks on 15 kuud.
Rakenduspiirkonnaks on Tallinn, Harju- ja Raplamaa. Partneriteks on
Tallinna-, Harjumaa- ja Raplamaa Tööhõiveametid.

Projekti eesmärgiks on töötute kvalifikatsiooni parandamine ja nende
töölerakendamine läbi käivitatava kõnekeskuse operaatorite
(klienditeenindajate) väljaõppesüsteemi. Kõnekeskuse all mõistetakse
põhiliselt telefoni teel ettevõtet või teatud süsteemi (turism,
pangandus, häirekeskused jne) teenindavat, samuti telemarketingi,
tugiteenuse vms teenust pakkuvat organisatsiooniüksust.

Tööturuameti peadirektor Mati Ilisson: "Tuleb kiita koolitusettevõtte
initsiatiivi ja soovi kasutada Euroopa Sotsiaalfondi poolt pakutavaid
vahendeid kohe esimeses struktuurifondide taotlusvoorus. See võiks olla
ka sõnumiks teistele eraettevõtetele, kes soovivad kaasa rääkida tööturu
olukorra paremaks muutmisel Eestis."

Eestis puudub praegu kõnekeskuse operaatorite väljaõppesüsteem.
Tingituna kõnekeskuste laiendamisest ja uute tekkest ning ka tööjõu
voolavusest nõudlus vastava koolitussüsteemi järele kasvab. Nõudlus
kõnekeskuste operaatorite järele kasvab lähimate aastate jooksul veelgi,
sest Eestisse lisandub järjest uusi kõnekeskusi. Selleks, et kiirendada
uute kõnekeskuste teket, on vajalik vastava kvalifikatsiooniga tööjõu
olemasolu. Analoogilise tööturuga riikides on kõnekeskustes tööl umbes
1% tööturul hõivatutest.

Euroopa Sotsiaalfond (ESF) on Euroopa Liidu struktuurifond, mille
eesmärgiks on tööhõive tõstmine läbi inimressursi arendamise.

Meetme 1.3 "Võrdsed võimalused tööturul" üldine eesmärk on töötuse ning
seeläbi ka vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse laiaulatuslikum ja tõhusam
ennetamine ja leevendamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

Meetmes 1.3 on kogu toetuste maht Euroopa Sotsiaalfondist 2004 - 2006.
aastal kokku 413,6 miljonit krooni. Eesti riik peab panustama 104
miljonit krooni.

Hetkel kestab Tööturuametis teine ESF taotlusvoor, mis kestab 28.
oktoobrini. Käesoleval aastal avatakse Tööturuametis veel üks
taotlusvoor: 29. novembrist 27. jaanuarini 2005. Lisainfot
projektitaotluste kohta leiate www.tta.ee/esf .


Erko Vanatalu
Tööturuamet
Avalike suhete nõunik
625 7706
GSM 523 9312

Lisainformatsioon:
Kadri Jäätma
Tööturuamet
Euroopa Sotsiaalfondi osakond
Nõunik
6257760
5090812
kadri.jaatma@tta.ee
24 September 2004
  Kommentaarid