Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 40. nädala eelinfo

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 40. nädala eelinfo

27.09.2004

ESMASPÄEV
Esmaspäeval, 27. septembril allkirjastatakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Saaremaa Laevakompanii vaheline liinileping kaheks aastaks.
Laevakompaniile Virtsu-Kuivastu ja Rohuküla-Heltermaa liini teenindamiseks makstav aastane dotatsioonisumma jääb senisele tasemele ehk 75 miljonit krooni, samaks jääb ka reiside maht.

Täpse aja suhtes teavitame täiendavalt.

27. - 28. septembril osaleb transpordi arengu ja logistika osakonna juhataja Anti Moppel TEDIMi rahvusvahelise koordinatsioonikomitee koosolekul Gdanskis. TEDIM on Läänemere äärseid maid ühendav organisatsioon, mille tegevus on suunatud riikidevahelisele koostööle telemaatiliste projektide evitamisel transpordi ja logistika vallas.

TEISIPÄEV
28.09 - 02.10. toimub Montrealis Rahvusvahelise Lennundusorganisatsiooni (ICAO) 35 assambleel. Olulisemad arutlusele tulevad teemad on lennuohutus, üldine ohutuse auditeerimisprogramm (USAP), keskkonnakaitse, edasiminekud turvalisuse vallas, ICAO standardite täiustamine, reisijate ja meeskonna heaolu ja tervis, ICAO efektiivsuse tõstmine, ICAO globaalne lennuohutusplaan (GASP) ning muud lennutranspordiga haakuvad olulisemad teemad. Ministeeriumist osaleb lennundus- ja merendusosakonna juhataja Margit Markus.

Teisipäeval, 28. septembril võtab Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö asekantsler Signe Ratso vastu Rootsi Tööstusuuringute instituudi 8 liikmeline delegatsiooni. Külalisi huvitavad Euroopa Liitu astumisega kaasnenud muutused Eesti majanduses, ning Eesti investeeringu- ja maksupoliitika. Viimase kohta annavad ülevaate rahandusministeeriumi esindajad, kes samuti osalevad kohtumisel.

KOLMAPÄEV
Kolmapäeval, 29. septembril kell 17.00 osaleb minister Andrus Ansip Eesti Juhtimiskvaliteedi auhinna konkursi 2004 lõppüritusel.

NELJAPÄEV
Neljapäeval, 30. septembril kell 11.30 osaleb minister Andrus Ansip Riigiametnike foorumil "Strateegilised valikud riigis" ettekandega teadmistepõhisest majandusest ja innovatsioonist.

REEDE
Reedel, 1. oktoobril kell 13.00 kohtub minister Andrus Ansip Maailmapanga transpordiprogrammi projektijuhiga.

SIDEAMET
Esmaspäeval, 27. septembril kell 10.00 on Sideameti poolt väljakuulutatud avaliku konkursi tava- ja mobiiltelefoninumbri marsruutimise ühtse andmebaasi teenuse osutaja leidmiseks pakkumiste esitamise lõpptähtaeg.

Kolmapäeval, 29. septembril toimub Sideametis telekommunikatsioonioperaatorite ümarlaud. Tegemist on Sideameti ja operaatorite omavahelise kohtumisega. Arutuse alla tulevad Elektroonilise side seaduse menetlus, mobiilinumbri liikuvusega seotud küsimused ja muud osapooli huvitavad teemad.

28. - 30. septembrini osaleb Sideameti nõunik Arvo Rammus Euroopa Komisjoni Raadiosageduste Komitee töörühma koosolekul Brüsselis.

Tea Animägi
Sideameti infoosakonna spetsialist
tel 693 1100
tea.animagi@sa.ee
www.sa.ee

MAANTEEAMET
27. - 30. septembril osaleb peadirektori asetäitja Harri Kuusk Eesti delegatsiooni
koosseisus Genfis toimuval ÜRO Majandus ja Sotsiaalkomitee Euroopa Majanduskomisjoni Sisetranspordi Komitee Liiklusohutuse Töögrupi 45. istungil.

26.09. - 03.10 osalevad Peadirektor Riho Sõrmus ja nõunik Jüri Riimaa Prantsusmaal toimuval Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa Maanteeametite 13.-ndal korralisel nõupidamisel, Prantsusmaa teedekonverentsil ja näitusel.

Tiina Reismann
Tel: 6 119 369


RIIGI INFOSÜSTEEMIDE ARENDUSKESKUS
Reedel, 1. oktoobril esineb X-tee projektijuht Ahto Kalja andmevahetuskihi X-tee rakendusvõimalusi tutvustava ettekandega rahvusvahelisel konverentsil "REGNO 2004" Tallinnas Olümpia hotelli konverentsikeskuses. Ettekandes "eServices delivered via X-road" tutvustatakse infoühiskonna esimeste paberivabade teenuste loomist ja X-tee edukat kasutamist e-teenuste väljatöötamisel.

Anu Riisikamp
Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus
telefon 693 8215
anu.riisikamp@ria.ee

RAUDTEEINSPEKTSIOON
Teisipäeval, 28. oktoobril viibib Raudteeinspektsiooni Järelevalveosakonna juhataja/peadirektori asetäitja Margus Metssalu Brüsselis raudteede vastastikuse ühildatavuse komitee koosolekul. Komitee koosolekul kuulatakse ära erinevate raudteede ühildatavust puudutavate töögruppide ettekanded ja arutatakse hetkeolukorda ning arenguid seoses uute raudteevaldkonna tehniliste normide väljatöötamisega Euroopa Liidus. Komitee koosolekul osalevad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide ja Euroopa Liidu Komisjoni esindajad. Raudteede vastastikuse ühildatavuse komitee töö tuleneb Euroopa Liidu ja liikmesriikide soovist arendada ühist ning standardiseeritud üleeuroopalist raudteesüsteemi, mis omakorda peab looma paremad ja efektiivsemad võimalused liikmesriikide vaheliseks transpordiks ning majanduse arenguks.


Raul Lobanov
Projektitalitus
Arendusosakond
Raudteeinspektsioon
Tel. 605 7442
E-post: raul.lobanov@rinsp.ee

Lugupidamisega,

Anu Hallik-Jürgenstein
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Tel: 6 256 493
E-post: anu.hallik@mkm.ee
27 September 2004
  Kommentaarid