Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
AVANES KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM - EAS PRESSITEADE

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus koostöös Siseministeeriumiga kuulutab avatuks kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvooru. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. november 2004.a.

Kohaliku omaalgatuse programmist saavad toetust taotleda seltsingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused näiteks avalikuks kasutuseks mõeldud objektide rajamiseks ja korrastamiseks, kohalikku majanduslikku aktiivsust ja tööhõivet stimuleerivateks tegevusteks, kohaliku arengu ja omaalgatuse alaseks koolitusteks ning infopäevadeks, kohaliku arengut käsitletavateks uuringuteks ja analüüsiks, kodu-uurimuslike materjalide koostamiseks ja trükkimiseks, samuti kohalikul kultuuripärandil põhinevate sündmuste korraldamiseks ja heakorratöödeks.

Programmi eesmärgiks oli ja on kodanikualgatuse ja koostöö tugevdamine kohalikul tasandil, tõstmaks kodanike aktiivsust ja vastutust kohaliku elu arendamise eest.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni direktor Ülari Alametsa sõnul edendab maapiirkondade mittetulundusühendustele suunatud kohaliku omaalgatuse programm oma väikese toetustega “rohujuuretasandi” omaalgatust, andes taotlejale esmase kogemuse projektide koostamisel ja elluviimisel. Ühtlasi valmistab programm taotlejaid ette mahukamate ja suuremat vastutust nõudvate projektidega tegelemiseks ning taotlejate laiemaks osalemiseks kohaliku elu arendamisel.

Projektidesse peab olema kaasatud taotlejapoolne omafinantseerimine või tema koostööpartnerite poolne kaasfinantseerimine vähemalt 10 % ulatuses projekti kogumaksumusest. Toetuse maksimaalne suurus on 30 000 Eesti krooni. Taotlused esitatakse projekti asukohajärgsesse maavalitsusse. 2004. aasta kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvooru kogumaht on 4 miljonit krooni.

Arvestades kohaliku omaalgatuse tähtsust ja kodanikuühenduste rolli nii kohalikus kui regionaalses arengus tervikuna, käivitati 1996. aastal ühena kuuest regionaalarengu programmist külaliikumise toetamise programm, mis 2000. aastal jätkus kohaliku omaalgatuse programmi nime all. Aastatel 2001–2003 on toetatud selle programmi raames ligi 2000 projekti 14 miljoni Eesti krooni ulatuses. Programm jätkub ka aastatel 2004–2005.

Võrreldes 1996. aastaga on registreeritud mittetulundusühenduste arv kasvanud ligi kuus korda, 1. jaanuari 2004.a. seisuga on neid registrisse kantud 19 939.

Kohaliku omaalgatuse programmi teabepäevad taotlejatele toimuvad 19. oktoobril Tartus ja 20. oktoobril Tallinnas.


Lisainfo:
Ülari Alamets
Ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamise divisjoni direktor
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Tel.: 627 9721
E-post: Ylari.Alamets@eas.ee
13 Oktoober 2004
  Kommentaarid