Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
Vabariigi kriisikomisjon kiitis riigireservi arengukava põhimõtteliselt heaks

Siseministeerium
Pressiteade nr 113
20.10.2004

Vabariigi kriisikomisjon kiitis riigireservi arengukava põhimõtteliselt heaks

Täna, 20. oktoobril, kiitis Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon põhimõtteliselt heaks Tegevusvaru põhise riigireservi arengukava aastani 2006, mida siseminister Margus Leivo kriisikomisjoni esimehena 4. novembril Valitsuskabineti istungil tutvustab.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitika osakonnas koostatud arengukava alusel tehakse valitsusele ettepanek korrastada riigireservi süsteem ning viia see vastavusse riigi vajaduste ja võimalustega. Uue kontseptsiooni kohaselt hakatakse riigireservi moodustamisel lähtuma julgeolekuasutuste poolt koostatud ohuprognoosidest ning ministeeriumide riskianalüüsidest.

Riigireservi arengukava kohaselt luuakse reaalsetel vajadustel põhinev tegevusvaru, mille moodustavad kaks varuliiki: riigi poolt füüsiliselt hoitav varu ning hädaolukorras lepingu alusel riigi poolt kasutusele võetav, kuid tavaolukorras ettevõtjate käsutuses olev varu. Praegu kehtiva Riigireservi seaduse kohaselt moodustavad reservi neli varuliiki: munitsipaalvaru, ettevõtja tegevusvaru, mobilisatsioonivaru ning julgeolekuvaru.

“Uue riigireservi kontseptisooni järgi hakkab riik ladustama vaid neid vahendeid, mille olemasolu ei suuda ettevõtjad hädaolukorra puhul kiiresti ja vajalikus mahus tagada. Teised vahendid, näiteks transport, toitlustus, majutuskohad ja muu taoline on tavaolukorras ettevõtja käsutuses, kuid hädaolukorras tagavad ettevõtted lepingu alusel esmalt riigi vajadused. Selline lepinguline ettevõtjate ressursside kasutamine hädaolukorras on riigile soodsam, kuna hoiab ära kulutused varude soetamisele, ladustamisele ja uuendamisele,” ütles siseministeeriumi kriisireguleerimise büroo juhataja Raine Eenma.

Hädaolukorra puhul ettevõtjate ressursside kasutamise võimaldamiseks sõlmivad elutähtsate valdkondade eest vastutavad riigiasutused ettevõtjatega lepingud, mis garanteerivad riigi poolt tekitatud kulu täieliku katmise ning ettevõtjad annavad riigile nõusoleku oma ressursside kaardistamiseks ja kasutamiseks hädaolukorras.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjon arutas tänasel istungil ka ministeeriumide riskianalüüside koondmaterjali. Siseministeeriumi sisejulgeoleku poliitikaosakonna koordineerimisel koostatud ministeeriumide riskianalüüside eesmärk on välja selgitada Eestis aset leida võivad hädaolukorrad, hinnata nende toimumise tõenäosust ja tagajärgi ning planeerida ennetavad meetmed riskide vähendamiseks. Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonis arutlusel olevasse materjali on erinevate valdkondade eksperdid koondanud kõige kõrgemad riskid.

Ministeeriumide riskianalüüside koondanalüüs esitatakse Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile ohtudele riikliku hinnangu andmiseks, heakskiidu saamiseks esitatakse materjal kriisikomisjonile detsembris.

Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni 14. jaanuari 2004.a. istungil tõdeti riigireservi kriitiliselt halba olukorda, misjärel andis Valitsus siseministeeriumile ülesande töötada välja riigireservi arengustrateegia visioon. Visioon kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 15. juunil.

Täna Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonilt põhimõttelise heakskiidu saanud riigireservi arengukava suundub pärast siseministeeriumis tehtud täiendusi ministeeriumide kooskõlatusringile ning seejärel esitatakse arengukava Vabariigi Valitsuskabineti 4. novembri istungile heaks kiitmiseks.

Katrin Vides
Pressinõunik
20 Oktoober 2004
  Kommentaarid