Ilmub alates 1994.aastast. Vaala keskus, Lõõtspilli 2, Rakvere 44313 E-post: reklaam @ nadalaleht.eu toimetus @ nadalaleht.eu Nädalaleht levib kolmes maakonnas (Lääne- ja Ida-Virumaa, Jõgevamaa) ja Tartu linnas.
EAKLi pressikonverentsi põhiseisukohad

EAKL (Ametiühingute Keskliit)
Pressiteade
20.10.04

EAKLi pressikonverentsi põhiseisukohad:

Kõrgema alampalga (2800 krooni) nõue 2005.aastaks on põhjendatud, kuna:

1) Sellest võidab kogu riigi majandus - rohkem raha hakkab liikuma legaalselt (senise ümbrikus makstavate palkade asemel)
2) Vähendab kõlvatut konkurentsi ettevõtete vahel - vähendades motivatsiooni maksta mõnes ettevõttes ümbrikupalka, mis võimaldab ebaausate võtete kaudu pakkuda turul odavamat teenust.
3) Täidab ka sotsiaalpoliitilist rolli - kõrgem alampalk vähendab sotsiaalset tõrjutust ning motiveerib heitunute tööle naasmist. Sellega väheneb vajadus maksta sotsiaaltoetusi ja töötu abiraha; samuti ka kulutusi täidesaatva võimu struktuuridele, kuna hoiab ära illegaalsele tegevusele suundumist lootust kaotanud inimeste hulgas.

"Ametiühingute Keskliidu hinnangul on tegelikke alampalga saajaid ca 15% täiskohaga töötavatest inimestest", ütles EAKL esimees Harri Taliga. "Seega on küsimus nii väikesest osast töötavast elanikkkonnast, et see ei tohiks ühele kaasaegsele Euroopa riigile osutuda ületamatuks probleemiks."

Lisaks on õiglane, et ka töötajad saavad osa üleüldisest majanduskasvust (ca 6% aastas) ning kompensatsiooni elukalliduse tõusu eest (ca 3,3% aastas).

2001. a lepiti kokku, et vahe alampalga ja keskmise palga vahel väheneb, selleks peab alampalk tõusma kiiremini kui keskmine palk. Stabiilsest alampalga tõusust olid huvitatud just tööandjad, kelle ettepanekul 2001.a ka pikaajaline lepe sõlmiti.

EAKL saatis (19.10) veelkordselt oma kirjalikud põhjendused alampalga tõstmiseks 2800 kroonini ka Tööandjate Keskliidu (ETTK )volikogule, mis koguneb täna (20. 10) kl 15.00. ETTK juhatuse esimehe Tarmo Kriisi ettepanekul kohtuvad EAKLi võtmeisikud ja ETTK volikogu juhid selles küsimuses järgmisel nädalal (koht ja aeg täpsustub).

Lisainfo

Harri Taliga
EAKL
Esimees
6 412 800
555 34 840

Pressiteate väljastas

Maris Lehtmets
EAKL
Infojuht
6 412 808
55 66 95 65
20 Oktoober 2004
  Kommentaarid