www.vnl.ee

Libedad tänavad tekitasid inimestele rohkem vigastusi

Veebruaris maksis If Kindlustus oma klientidele 2191 kahjujuhtumi eest 2,47 miljonit eurot hüvitisi. Aastaga on registreeritud kahjude arv kasvanud üle 20 protsendi ning enim kasvasid õnnetusjuhtumi kahjud, mida registreeriti 30 protsenti enam aastataguse ajaga võrreldes.

Suurimad veebruarikuu väljamaksed olid kaskokahjudes ja liikluskahjudes, kus If korvas vastavalt 1,2 ja 0,7 miljonit eurot. Varakahjusid maksti välja 0,52 miljoni euro eest.

Veebruaris sagenesid oluliselt juhtumid, kus inimesed õnnetuse tagajärjel ennast vigastasid. Kokku anti veebruaris teada 158-st õnnetusjuhtumi kahjust, mida on mullusest 30 protsenti enam.

If Kindlustuse isikukahjude grupijuhi Kadri Puna sõnul on suurem osa õnnetustest seotud libeda kõnnitee või trepiga. „Meie statistika näitab selgelt, et õnnetusse sattumiseks ei pea tegelema ekstreemsete hobidega, vastupidi. Enamik õnnetusi juhtus libedal tänaval jalutades, aga oli ka mitmeid varba ära löömisi, märjal vannitoapõrandal libastumisi ning majapidamistööde käigus saadud vigastusi,“ lisas Puna.

Puna selgitab veel, et keskmine õnnetusjuhtumikindlustuse kuumakse jääb 3-4 euro piiresse ning õnnetuse juhtudes aitab kindlustus inimesel säilitada palga ka haiguslehel olles või makstakse välja ühekordne valuraha, selle valiku teeb inimene lepingut sõlmides ise.

Veebruari õnnetusjuhtumikahjud maakonniti: Harjumaa 30, Tartumaa 30, Ida-Virumaa 13, Viljandimaa 11, Pärnumaa 9, Järvamaa 8, Põlvamaa 8, Valgamaa 7, Raplamaa 7, Võrumaa 6, Lääne-Virumaa 6, Jõgevamaa 6, Hiiumaa 4, Saaremaa 3 ning Läänemaa 1. Välisriigis registreeriti 5 õnnetusjuhtumikindlustuse kahju.

Suurim veebruaris väljamakstud õnnetusjuhtumikahju oli 1040 eurot, kui Ifi klient Mustamäel libedal teel jala välja väänas.

Reisikahjudest teatati 281 korral ning seda on 18,1 protsenti enam eelmise aastaga võrreldes. Koera- ja kassikindlustuse juhtumeid oli veebruaris 60.


   16 Märts 2015