www.vnl.ee

Keskkonnahariduslehe erinumber keskendub loodus- ja keskkonnahariduskeskustele

Keskkonnaametil ilmus Keskkonnahariduslehe erinumber, mis keskendub uutele ja uuendatud loodus- ja keskkonnahariduskeskustele, mis on loodud Euroopa Regionaalfondi meetme „Keskkonnahariduse infrastruktuuri arendamine“ toel.

„Viie aasta jooksul on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetanud Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme toetuse abiga 13 keskkonnahariduse taristu projekti ligi 22,3 miljoni euroga. Valminud on mitu keskkonnahariduskeskust ja loodusmaja, paljud olemasolevad keskused ja loodusmajad on saanud uued püsiekspositsioonid või läbinud uuenduskuuri. Kõiki keskuseid kasutatakse aktiivselt ning võib öelda, et üle-Eestilise keskkonnaharidusliku võrgustiku kaasajastamisel on ära tehtud suur ja tänuväärne töö,“ ütles SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektikoordinaator Evelin Kurmiste.

Keskkonnahariduslehe erinumber tutvustab lähemalt uut Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskust, Järvemuuseumi, kus saab lähemat tutvust teha magevee-elustikuga ning Saaremaal asuvat Rohelist maja. Samuti on erilehes põnevad lood sellest, mida pakuvad Tartu loodusmaja, Iisaku looduskeskus, Viimsi looduskeskus ja Palade loodushariduskeskus. Avastamist väärib TTÜ Särghaua maateaduste ja keskkonnatehnoloogia õppekeskus, kus kevadest käivituvad haridusprogrammid ka põhikooli õpilastele. Samuti tutvustab erileht Tartu Ülikooli loodusmuuseumi uuenenud püsiekspositsiooni, millega saab tutvuma minna alates 2015. aasta sügisest.

Keskkonnaharidusleht ilmub kaks korda aastas, kevadel ja sügisel ning leht saadetakse otsepostituse teel lasteaedadesse, üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolidesse, omavalitsusasutustele, noortekeskustele, raamatukogudele ja keskkonnaharidusega tegelevatele asutustele.


   18 Märts 2015