www.vnl.ee

President Ilves Brüsselis: äärmuslikud poliitilised jõud mõjutavad üha enam riikidevahelisi suhteid

“Parem- ja vasakäärmuslike poliitiliste jõudude esilekerkimine Euroopas ning nende mõju riikidevahelistele, sealhulgas Atlandi-ülestele suhetele on üks tuleviku aruteluteema,” ütles president Toomas Hendrik Ilves Brüsseli Foorumi paneelis, mis keskendus Euroopa tulevikule.

“Euroopa on tugev, kui me lähtume ühistest väärtustest. Juba praegu seatakse paljudes riikides liberaalse demokraatia põhimõtted kahtluse alla. Murettekitavad on rahastuse allikad, mis selliseid poliitilisi jõude toetavad. Kardan, et need on ühed tõsisemad teemad, millega juba lähitulevikus silmitsi seisame ning mis võivad hakata mõjutama ka riikidevahelisi suhteid,” sõnas riigipea.

President Ilvese hinnangul peab Euroopa uutes poliitilistest tingimustes ka üha rohkem panustama Atlandi-ülese suhetesilla hoidmisele ja tugevdamisele: “Atlandi-üleste suhete säilimine ei ole iseenesest mõistetav, selle nimel tuleb tegutseda.”

Brüsseli Foorumil kahepoolselt kohtunud Eesti ja Poola riigipead arutasid piirkondliku ja Atlandi-ülese koostöö tihendamist ning võimalusi Ukraina tõhusamaks abistamiseks, sealhulgas abi osutamist Ukraina põgenikele.

Presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Bronisław Komorowski nentisid vajadust tihendada Kesk- ja Ida-Euroopa riigipeade koostööd ning jätkata just julgeolekualast dialoogi liitlaste vahel. President Komorowski algatusel kogunesid eelmise aasta juulis Varssavis Kesk- ja Ida-Euroopa riikide presidendid, et koordineerida seisukohti enne septembrikuist NATO tippkohtumist. Sarnane regionaalne koostöö peab jätkuma, leidsid presidendid ühiselt.

Brüsseli Foorum on iga-aastane kõrgetasemeline välis- ja julgeolekupoliitikale keskenduv kohtumine, mis toimub sel aastal kümnendat korda ning koondab mõjukaimad Põhja-Ameerika ja Euroopa poliitikud, ettevõtjad ning välispoliitika mõtlejad.


   23 Märts 2015