www.vnl.ee

Õigusrikkumise taustaga noored vajavad töö leidmiseks tuge

Siseministeeriumis toimub täna infopäev, kus tutvustatakse võimalust panustada õigusrikkumise taustaga noorte tööle aitamisse.

Siseministeerium kuulutab aprillikuus välja avaliku konkursi partneri leidmiseks, kes töötab välja ja viib ellu programmi „Õigusrikkumise eest karistatud 15-26-aastaste noorte õppesse või tööturule kaasamine“.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunik Jenny Jakobsoni sõnul tutvustatakse infopäeval programmi eesmärke. „Konkursile ootame taotlusi avalikult, era- ja mittetulundussektorilt.
Programmi elluviimise piirkonnana on eelmääratletud Tallinn. Samas toetame lahendusi, mis näevad ette laienemist teistesse piirkondadesse omavahendite või vabatahtlike algatuste toel,’’ lisas Jakobson.

Eesti oludele vastava tegevuse kujundamise eeskujuks on eeskätt Taani High:five metoodika ja kontseptsioon (www.highfive.net).

Tegevust rahastatakse kuni 2023. aastani Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014−2020 vahenditest kogusummas 690 000 eurot.


   10 Aprill 2015