www.vnl.ee

President Ilves: rahvusarhiivi uuest majast saab meie kaasaegne mäluasutus

„Sellest ei saa lihtsalt üks maja või pelgalt säilikute hoidla, sellest saab meie kaasaegne mäluasutus kõigi tänapäevaste võimalustega,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves rahvusarhiivi uue peahoone Noora nurgakivi panekul Tartus.

„Me teame, kui oluline on mälu hoidmine ja milline jõud on mäletamises. See on aidanud meil püsida, hoida lootust ning seista sulandumise ja sulamise vastu. Mäletamine on esmalt osa meie kestmise alusmüürist ja teisalt aitab mõista vajadust ajaga kaasas käia,“ kõneles riigipea.

Ta tunnustas Rahvusarhiivi peret, kes on arendanud ja edendanud meile nii vajalikku mäluasutust ning muutnud selle kaasaegseks ja inimestele kättesaadavaks arhiiviks. Veebipõhise ligipääsu poolest digiteeritud arhiivimaterjalidega oleme maailma esirinnas ning see on oluline tugi kõigile uurijatele ja tähtis meie ajaloo talletamisele.

„Üsna pea on rahvusarhiivi uus kodu valmis, üsna pea saab Eesti ja meie arhiivinduse üks soov ja eluline vajadus täidetud,“ ütles president Ilves.


   15 Aprill 2015