www.vnl.ee

Kohus mõistis oma elukaaslase last peksnud ja vigastanud mehe vangi

Harju Maakohus tunnistas Egert Musta (33) süüdi korduvas kehalises väärkohtlemises ja eluohtliku tervisekahjustuse tekitamises ning mõistis talle liitkaristuseks 9aastase vangistuse.

Karistuse kandmise algusajaks loetakse Musta kahtlustatavana kinnipidamise päev 18. september 2014.

Mustalt mõisteti kannatanu esindaja kasuks 50 000 eurot ja riigi tuludesse menetluskulud 2922,63 eurot.

Põhja Ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse kohaselt on eeluurimisega tuvastatud, et Egert Must peksis 3.-16. septembril 2014 Maardus asuvas majas oma elukaaslase tütart, põhjustades talle valu ja tervisekahjustusi, nende hulgas ühe eluohtliku vigastuse.

Kohtuistungil tunnistas Must end süüdi osaliselt. Musta kaitsja palus tema kaitsealuse süü ümber kvalifitseerida, väites, et kehavigastuse tekitas Must lapsele ettevaatamatusest. Korduvas kehalises väärkohtlemises palus kaitsja Must õigeks mõista.

Kohtuasi lahendati üldmenetluses.

Kohtuotsuse peale on õigus esitada apellatsioon Tallinna Ringkonnakohtule 15 päeva jooksul, alates kohtuotsuse koopia kätteandmisele järgnevast päevast, teatades kirjalikult apellatsiooniõiguse kasutamise soovist Harju Maakohtu Liivalaia kohtumajale seitsme päeva jooksul alates kohtuotsuse või resolutiivosa kuulutamisest.


   15 Aprill 2015