www.vnl.ee

Sotsiaalministeerium jätkab erialaseltsidega läbirääkimisi

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 2004

Sotsiaalministeerium jätkab erialaseltsidega läbirääkimisi

Haigekassa nõukogu eesotsas sotsiaalminister Marko Pomerantsiga otsustas,
et Sotsiaalministeerium koostöös Haigekassaga hakkab läbi rääkima
erialaseltsidega uue hinnamudeliga kehtestatavate hindade korrigeerimise
osas. Läbirääkimiste objektiks on just need hinnad, mille puhul oli
erialaseltsidel eriarvamus.

Tänane Haigekassa nõukogu ei võtnud vastu uut hinnakirja, kuid kiitis
heaks selle koostamise metoodika. Mitmed nõukogu liikmed leidsid, et uues
hinnakirjas esinevad vead, mille parandamiseks ja erialaseltsidega
läbirääkimisteks anti aega kuni järgmise aasta esimese aprillini.

Sotsiaalminister Marko Pomerants ütles, et tänase otsuse valguses on
tagatud arstide palgaraha, samuti sai tema sõnul selgeks, et uue
hinnakirja koostamisel on tähtis erialaspetsialistide hinnang ja nendega
kokkulepped. „ Enamus Haigekassa nõukogu liikmetest ei vaidlustanud uue
hinnamudeli metoodikat, vaid hinnad ise vajavad täpsustamist“, lisas
sotsiaalminister.

Sotsiaalministri määruse eelnõu metoodika kinnitamise kohta tuleb
arutlusele järgmisel Haigekassa nõukogu istungil 16.detsmbril. Järgmise
aasta algusest uue hinnamudeli jõustumise eelduseks on, et hindade
arvutamisel lähtub Haigekassa põhimõttest pikendada hoonete ja rajatiste
amortisatsiooni perioodi 50 aastani ja et esimesest jaanuarist 2005
jõustub tervishoiutöötajate palgakokkulepe. Hinnakirja koostamisel
peetakse silmas, et need hinnad, mis tänase hinnakirjaga võrreldes
langevad külmutatakse, ülejäänud aga tõusevad vastavalt Haigekassa
ressurssidele   02 Detsember 2004