www.vnl.ee

Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusesse saabusid uued DNA analüüsiseadmed

POLITSEIAMET
Pressiteade nr 108
08.12.2004


Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusesse saabusid uued DNA
analüüsiseadmed

Neljapäeval, 9. detsembril kell 12.00 esitleb Kohtuekspertiisi ja
Kriminalistika Keskus uusi DNA seadmeid, millega saab DNA proove senisest
kiiremalt ja efektiivsemalt analüüsida, ühtlasi alaneb ekspertiiside
läbiviimise maksumus.

„Aasta-aastalt lahendab politsei tänu DNA-ekspertiisidele rohkem
kuritegusid. Pikka aega oodatud uued seadmed võimaldavad teha ekspertiise
suuremas mahus ning suureneb võimalus saada täiendavaid andmeid inimese
kohta, mis on politseitöös äärmiselt oluline,“ ütles Kohtuekspertiisi ja
Kriminalistika Keskuse politseidirektor Rene Vihalem.

Uued seadmed võimaldavad analüüsida enamaid tunnuseid ja väga lagunenud DNA
proove ning määrata täpselt inimpäritolu DNA sisalduse analüüsitavates
proovides. Proovide analüüsimine hakkab toimuma 16-kapillaarse
geenianalüsaatori ABI PRISM 3100 ning ABI PRISM 7000 Reaalaja PCR seadmete
abil.

“ABI PRISM 3100 on Eestis hetkel esimene uue põlvkonna geenianalüsaator,
seda võivad kasutada ka teadus- ja uurimisasutused. Taolise kvaliteetse
tehnika kasutamine teeb meie politseilabori innovatiivseks ja kaasaegseks,”
lisas Vihalem.

Hetkel toimub proovide analüüsimine kahe ABI PRISM 310 ühekapillaarse
geenianalüsaatori abil, mis töötavad enamasti täiskoormusel. Olemasolevad
seadmed ei võimalda sellise ekspertiiside mahu juures teostada ekspertiise
kiiresti ning ekspertiiside valmimise järjekord venis juba pikemaks kui
aasta.

2002. aastal määrati Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskusele DNA
ekspertiise ligikaudu 690 korral, 2003. aastal 4390 korral ning 2004 kasvab
jätkuvalt DNA ekspertiiside määramine.


   08 Detsember 2004