www.vnl.ee

Lastekaitsetöötajad saavad käsiraamatu ning tänukirjad

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 17.12.2004

Lastekaitsetöötajad saavad käsiraamatu ning tänukirjad

Esmaspäeval, 20. detsembril kell 11.00 toimub Tallinna Botaanikaaias "Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja käsiraamatu" esitlus koos lasteakaitsetöötajate tunnustamisega.

 Sotsiaalminister Marko Pomerantsi tänukirjad annab lastekaitsetöötajatele üle Hoolekandeosakonna juhataja Sirlis Sõmer. Pidulikus osas peab tervituskõne sotsaalminister Marko Pomeants ja asekantsler Riho Rahuoja ning pakutakse vaatamiseks Kuusalu Keskkooli õpilaste omaloomingulise luule-, laulu- ja tantsupõimikut "Noorte elu".

"Kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja käsiraamatut" tutvustavad autorid Reet Rääk ja Erki Korp. See sisaldab kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja ametijuhendit ning seal kajastuvate tööülesannete kirjeldusi koos metoodiliste juhendmaterjalide ja vajalike vormide näidistega.

Käsiraamatu välja andmise tingis reaalne vajadus, kuna lastekaitsealane tegevus on reguleeritud väga erinevate seadustega ning igapäevatöös on vajalik ühtlustada töövõtteid.


   17 Detsember 2004