www.vnl.ee

Sõlmiti palgakokkulepped

Sotsiaalministeerium
Pressiteade 21.12.2004


Sõlmiti palgakokkulepped

Täna, 21. detsembril toimunud kohtumisel sõlmisid sotsiaalminister Marko Pomerants ja Eesti Ametiühingute Keskliit (EAKL) kokkuleppe laste hoolekandeasutuste kasvatajate ning psüühiliste erivajadustega inimesi hooldavate tegevusjuhendajate 2005. a palgatingimuste osas.

Laste hoolekandeasutuste kasvatusala töötajate palkade ühtlustamiseks otsustati järgmisel aastal jääda 2004. a palgatingimuste läbirääkimistel kokkulepitud kuupalga alammäärade juurde. Abikasvataja alampalgaks jäi 3500 krooni, nooremkasvatajal 4000 krooni, kasvatajal 4500 krooni ja vanemkasvatajal 5000 krooni.
Samuti lepiti kokku, et palkade ühtlustamiseks suunab Sotsiaalministeerium täiendavalt laste riiklikuks hoolekandeks eraldatud 11 miljonit krooni teenuste hindade tõusuks.

Kohtumisel sätestati ka eesmärk 2006. aastaks, mis on laste hoolekandeasutuste atesteeritud kõrgharidusega kasvatajate ja vanemkasvatajate kuupalga alammäära viimine vähemalt 5940 kroonini.

Psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeasutuste tegevusjuhendajate palk peaks alates 2005. aastal täistööajaga töötamisel olema vähemalt 4000 krooni. Riiklikult on võetud suund tegevusjuhendajate palkade viimiseks samale tasemele meditsiiniõdedega.
Palgatõusu tagamiseks suunab Sotsiaalministeerium täiendavalt psüühilise erivajadusega inimeste riiklikuks hoolekandeks eraldatud 12 mln krooni teenuste hindade tõusuks.

EAKL lubas omalt poolt igakülgselt kaasa aidata töötajate kuupalga alammäära tasemete saavutamisele, sõlmides selleks läbi oma allorganisatsioonide tööandjatega kollektiivlepingud või teavitades töötajate usaldusisikut vastava kollektiivlepingu sõlmimise võimalustest.


Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+37256 623 823


   21 Detsember 2004