www.vnl.ee

Siseminister ja Tallinna linnapea allkirjastavad päästetöö ühise korraldamise halduslepingu

Siseministeerium
Pressiteade nr 142
23.12.2004

Siseminister ja Tallinna linnapea allkirjastavad päästetöö ühise korraldamise halduslepingu

Esmaspäeval, 27. detsembril, allkirjastavad siseminister Margus Leivo ja Tallinna linnapea Tõnis Palts halduslepingu, mille järgi täidavad alates 1. jaanuarist 2005 Tallinn ja Harjumaa päästeteenistus Tallinna haldusterritooriumil päästeülesandeid koostöös.

Halduslepingu jõustumisel kuuluvad seni Tallinna Tuletõrje- ja Päästeameti (TTPA) täidetavad ülesanded riigi ja linna ühisele täitmisele. Alates 1. jaanuarist 2005 korraldatakse TTPA ja Harjumaa päästeteenistus ümber ühtseks organisatsiooniks, päästeametile alluvaks Harjumaa päästeteenistuseks.

“Üks minu peamisi eesmärke siseministrina on olnud ühtse päästesüsteemi loomine Eestis ning Tallinna ja siseministeeriumi vahel sõlmitava halduslepinguga saab see täidetud. Olen veendunud, et ühtsetel alustel toimivast päästesüsteemist võidavad nii elanikud kui päästetöötajad,” ütles siseminister Margus Leivo. “Pärast TTPA ja Harju päästeteenistuse ümberkorraldamist reageerib õnnetusse sattunud inimese hädakutsele lähim päästemeeskond hoolimata sellest, kas tegemist on linna või maakonna territooriumil juhtunud õnnetusega.”

"Tallinn on suurim omavalitsus ning paratamatult vajatakse siin ka suhteliselt rohkem tuletõrjujate ja päästjate abi," ütles Tallinna linnapea Tõnis Palts. "Seepärast on oluline, et asi oleks korraldatud ratsionaalselt. Usun, et ühtse päästeteenistuse loomisega likvideerime mitmed kohad, kus varem tegevust dubleeriti ning vabanevad ressursid saame suunata otse põhitegevusse."

Alates 1. jaanuarist 2005 täidavad Tallinna linn ja Harjumaa päästeteenistus Tallinna territooriumil päästealaga seotud ülesandeid koostöös. Ülesannete hulka kuulub ka kriisireguleerimine, abitelefoni 1345 töö tagamine, teedelt õlireostuse ja langenud puude eemaldamine; väikereostustele, kiirituse ja kemikaalide reostuskahtlusele reageerimine; abitusse olukorda sattunud loomade päästmine jmt.

Tallinn on seni Eestis ainuke omavalitsus, millel on oma tuletõrje- ja päästeasutus. TTPA ja Harjumaa päästeteenistuse ümberkorraldamisega ning seni maavalitsuse hallatavate asutustena tegutsenud päästeteenistuste muutmisega päästeameti kohalikeks asutusteks, moodustub 1. jaanuarist 2005 ühtsetel põhimõtetel toimiv päästesüsteem. Samadel põhimõtetel toimiva süsteemiga tagatakse päästeala tasakaalustatud areng. Samuti võimaldab ühtne rahastamise mudel eelarvelisi ressursse tõhusalt kasutada.


   23 Detsember 2004