www.vnl.ee

Vabariigi President avas Riigikohtu aktus-konverentsi

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI
AMETLIK TEADE

Kadriorus, 14. jaanuaril 2005

Vabariigi President avas Riigikohtu aktus-konverentsi
Vabariigi President avas täna Tartus Riigikohtu 85. aastapäevale pühendatud
aktus-konverentsil.
Oma avakõnes ütles president Rüütel, et õigusemõistmise ajalugu on osa meie
riigi ajaloost ja kannab endas nii minevikust pärit traditsioone kui ka
vastuolusid. “Paraku lahknevad meie riigi ja tema institutsioonide
ajaarvamises juubeliaastad ja tegeliku tegutsemise aastad. Nii lahutavad ka
omariikliku õigusemõistmise traditsioone ja taasiseseisvunud Eesti
kohtukorraldust rohkem kui poole sajandi pikkune okupatsioon ja anneksioon.
See periood asetas kõverpeeglisse mitmed õiguskultuuri väärtused, mõjutas
iga inimese individuaalset õigusteadvust ja jättis oma paratamatu jälje
demokraatliku ühiskonna õiguskorra taastamisele,” nentis Vabariigi
President.

President Rüütel lisas, et minevikupärandist vabanemiseks vajas
taasiseseisvunud Eesti hästi toimivat kohtuvõimu, mis on rajatud omariikluse
traditsioone kandvale alusele, lõimuks Euroopa demokraatliku kogemusega ning
kindlustaks Eesti riigi arengu.

Vabariigi President märkis, et kohtureformil oli keskne koht iseseisvuse
taastamist kindlustavate reformide hulgas. “Esmalt vajas kujunev, sageli
vastuolusid ja lünki sisaldav õiguskord asjatundlikku rakendajat. Teisalt
oli võimude lahussüsteemis vaja luua seaduslikkust ja õiguspärasust tagav
tasakaalustav jõud. Selleks sai seadusandja ja täitevvõimu kõrval
kohtuvõim,” sõnas riigipea.

President Rüütel toonitas, et Euroopa Liidu liikmesriigina on meil nüüd
võimalus, aga ka vastutus kujundada ühist majandus-, kultuuri- ja
õigusruumi. “Siit tulenevalt peame mõtestama ka niisuguseid õigusemõistmise
väärtusi, nagu eetilisus, sallivus ja kodanikukesksus. Selles töös on
asendamatuks kompassiks omariikluse, õiguskorra ja õigusemõistmise
põhimõtted, mis on pika ajaloo vältel kontrollitud ja praktikas kinnistunud.
Olen veendunud, et nende väärtuste austamine on ka tulevikus Riigikohtu
tegevust läbivaks mõtteks,” ütles Vabariigi President.

Riigipea õnnitles kõiki Riigikohtu 85. aastapäeva puhul ning soovis kõigile
Eesti kohtunikele edu ja rahulolu õigusemõistmise üllas töös.


Presidendi kantselei avalike suhete talitus

Lisainformatsioon:
Telefon: 6316229
Faks: 6316250


   14 Jaanuar 2005