www.vnl.ee

Pressiteade: Ida Politseiprefektuur kirjutab alla tulemuslepingule 14.02.2005

IDA POLITSEIPREFEKTUUR
Pressiteade nr 7
14.02.2005

Ida Politseiprefektuur kirjutab alla tulemuslepingule

Täna, 14.veebruaril toimub Rakveres Ida Politseiprefektuuri 2004.aasta tulemuslepingu arutelu, kus hinnatakse möödunud aastaks seatud eesmärkide täitmise tulemuslikkust. Samas kirjutavad Ida Politseiprefektuuri politseiprefekt Kalev Prillop ja politseipeadirektor Robert Antropov alla tulemuslepingule, mille alusel hinnatakse prefektuuri eesmärkide täitmise tulemuslikkust käesoleva aasta kestel.

14.02.2005 algusega kell 10.00 toimub Rakveres Wesenbrgh`i hotelli konverentsisaalis Ida Politseiprefektuuri 2004. aasta tulemuslepingu täitmise arutelu Politseiameti ja Ida Politseiprefektuuri vahel. Aastakoosolekul allkirjastavad Ida Politseiprefektuuri politseiprefekt Kalev Prillop ja politseipeadirektor Robert Antropov 2005.a tulemuslepingu.


Ida Politseiprefektuuri prioriteedid 2005.a.:


a.. Korrakaitsepolitsei tegevuse osakaalu suurendamine vägivallavastases võtluses

b.. Narkootikumidega seotud süütegude vastu suunatud tegevuse tõhustamine

c.. Liiklusjärelvalve tõhustamine

d.. Korruptsioonivastase võitluse tõhustamine

e.. Organisatsioonikultuuri mõjutamine ja töötajate motiveerimine

Politseiprefektuuri tegevuse tulemuslikkust hinnatakse poolaasta ja aasta kokkuvõtetena.

Üritus lõpeb pooletunnise pressikonverentsiga ajakirjanikele, algusega kell 14.00.


   14 Veebruar 2005