www.vnl.ee

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Rakvere linnavalitsuse eelinfo

Esmaspäev, 14.03
10.00 linnavalitsuse istung:
1. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine- R. Männiste
2. Hooldaja määramine- E. Petrovits
3. Hooldekodusse paigutamine (3)- E. Petrovits
4. Ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine- E. Petrovits
5. Klassikomplektide arvu kinitamine 2005/2006. õppeaastaks- E. Petrovits
6. Rakvere Spordikeskuse kohviku rendile andmise enampakkumise tulemuste kinnitamine- E. Petrovits
7. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule detailplaneeringute kehtestamiseks- M. Jõe
8. Ehitusloa andmine- M. Jõe
9. Kinnistute aadresside muutmine- M. Jõe
10. Loa andmine haljastuse likvideerimiseks- M. Jõe
11. Lõuna tn 5 kinnistu jagamisel tekkinud reaalosadele aadresside, pindalade suuruste ja katastriüksuse sihtotstarvete määramine- M. Jõe
12. Nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks- M. Jõe
13. Riigihanke “Rakvere linnavalitsuse trükiste kujundamine ja tootmine” pakkumise edukaks tunnistamine- A. Jaadla
14. Toetuste eraldamine reservfondist- A. Jaadla
15. Ajutise komisjoni koosseisu muutmine- A. Jaadla
16. Kohal algatatud küsimused

13.30 linnavalitsuse hoolekandekomisjoni koosolek
16.00 volikogu linnaplaneerimiskomisjoni koosolek:
1. Rakvere linna 2005.s. lisaeelarve.
2. Linnavara müük (Arkna tee 2 ja Jaama pst 6a)
3. Västriku tn 3,4,5 elanike avaldus.
4. Detailplaneeringute algatamine.
5. Kohanime määramine
6. Jooksvad küsimused.


Teisipäev, 15.03
Abilinnapea Matti Jõe on puhkusel 15.-27.03
10.00 abilinnapea Erich Petrovits osaleb emakeelepäeva üritusel TPÜ Rakvere Kolledžis

Kolmapäev, 16.03
15.00 Rakvere linnavolikogu istung:
1.Detailplaneeringu kehtestamine (Tööstuse 12) – ettekandja: M.Jõe
2.Ametliku kohanime määramise algatamine – ettekandja: M.Jõe
3.Rakvere Linna Algkooli arengukava kinnitamine – ettekandja: E.Petrovits
4.Rakvere Rahvamaja põhimääruse muutmine (1.lugemine) – etteandja: E.Petrovits
5.Rakvere Rahvamaja nõukogu liikmete kinnitamine – ettekandja: E.Petrovits
6.Rakvere Muusikakooli põhikiri (1.lugemine) – ettekandja: E.Petrovits
7.Täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra muutmine (2.lugemine) – ettekandja: E.Petrovits
8.Rakvere linna sademevee kanaliseerimise arengukava (1.lugemine) – ettekandja: M.Jõe
9.Elamute sooduslaenuga renoveerimise toetamise kord (1.lugemine) – ettekandja: M.Jõe
10.Linna eelarvest restaureerimistoetuste andmise kord (1.lugemine) – ettekandja: M.Jõe
11.Loa andmine mitteeluruumide üürilepingu sõlmimiseks – ettekandja: A.Jaadla
12.Informatsioon linnameedia olukorrast ja tulevikuperspektiividest – ettekandjad: A.Jaadla ja J.Nurmoja
13.Rakvere linna 2005.a. lisaeelarve kinnitamine – ettekandjad: A.Jaadla ja E.Petrovits

Neljapäev, 17.03
11.00 Rakvere linna päevade komisjoni koosolek
18.00 Rakvere Muusikakool 60 - õpilaste kontsert

Reede, 18.03
Rakveres viibivad president Arnold Rüütel ja EOK president Mart Siimann, kes avavad spordiaasta Rakvere spordihallis
18.00 Rakvere Muusikakool 60 - õpetajate kontsert

Laupäev, 19.03
15.00 Rakvere Muusikakooli 60. juubeli aktus - esinevad vilistlastest, õpetajatest ja õpilastest koosnevad orkestrid.


   11 Märts 2005