www.vnl.ee

Pressiteade: Õpilastele jääb kaks ”kaheks”

Eesti Õpilasomavalitsuste Liit (EÕOL) leiab, et Haridus- ja
Teadusministeeriumi kava asendada hinde “kaks” senine sõnaline tähendus
“puudulik” sõnaga “kasin” ei paranda hetkeolukorda, sest õpilaste
teadlikkus hindamise alustest ja tagamaadest jääb endiselt kesiseks.

Õppetöö läbiviimise puhul on oluline suuremat rõhku panna õpilase
motiveerimisele ning individuaalse arengu tunnustamisele. Hinde “kaks”
nimetuse vahetamine, mis tegelikult ei muuda hetkel kasutusel olevat
hindamisskaalat, seda eesmärki ei täida. „Õpilase silmis jääb hinne
“kaks” ikkagi negatiivse varjundiga hindeks, mille puhul peab õpilane
töö uuesti tegema või jääb tulemus mitterahuldavaks,“ ütleb EÕOLi
esimees Kristel Niisuke.

Samas on oluline, et erineva tasemega mittepiisava hinde saanud
õpilasele antakse tagasisidet tema töö nõrkadest külgedest, mille puhul
kehtiv numbrisüsteem oma ülesannet ei täida. Arvestada tuleb ka asjaolu,
et paljudel juhtudel ei seleta õpetaja õpilastele tunnis kasutatavaid
hindamiskriteeriumeid.

Hinne on vaid üks õpilasele tagasiside andmise viisidest, mille kõrval
tuleb tähelepanu pöörata ka verbaalse hinnangu jagamisele, millega
selgitatakse hindamise aluseid ning iga õppuri individuaalseid
arenguvõimalusi.

Eesti Õpilasomavalitsute Liit on suurim Eesti õpilaste
esindusorganisatsioon, mis asutati aastal 1998. Meie missiooniks on
seista õpilaste huvide eest, kaitsta nende õigusi ning edendada
õpikeskkonda ja koolielu. Seisame õpilasesinduste järjepidevuse eest
ning toetame nende arengut.

Lisainformatsioon:

Kristel Niisuke
Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu
Juhatuse esimees
E-mail: <mailto:kristel@escu.ee> kristel@escu.ee
Mobiil: 53 431 333 või 55 15 309

Priit Lepasepp
Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu
Avalike suhete juht
E-mail: priit@escu.ee
Mobiil: 53 437 230


   14 Märts 2005