www.vnl.ee

Rakvere linnavalitsuse istung esmaspäeval, 21.03 kell 10

ülevaade otsustest Raadio Viru "Rakvere linnauudistes" pärast kella 13 uudistesaadet)

1. Müügikoha hooajalise laienduse kooskõlastamine- R. Männiste
2. Nõusoleku andmine õnnemängukoha avamiseks- R. Männiste

3. Hooldaja määramine- E. Petrovits

4. Hoolduse lõpetamine- E. Petrovits

5.Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmine- E. Petrovits

6. Rakvere Linna Algkooli remonditöödeks riigihanke korraldamine- E- Petrovits

7. Muusikakooli remonditöödeks riigihanke korraldamine- E- Petrovits

8. Lasteaias Triin välisavatäidete riigihanke korraldamine- E- Petrovits

9. Ehitusloa väljastamine- A. Jaadla

10. Loa andmine haljastuse likvideerimiseks- A. Jaadla

11. Riigihanke “Rakvere linna puude pügamise” pakkumise edukaks tunnistamine-

A. Kivi

12. Riigihanke korraldamine Rakvere linna tänavate remont-ja ehitustöödeks- L. Korbe

13. Ettepaneku tegemine Rakvere linnavolikogule katastriüksuse sihtotstarvete määramise delegeerimiseks- A. Jaadla

14. Riigihanke “Lasteraamat “Rakvere on kodu, koht kus on hea kasvada suureks””

pakkumise edukaks tunnistamine- A. Jaadla

15. Seisukoht ettevõtluse arendamiseks tööturutoetuse andmise kohta- A. Jaadla

16. Vahendite eraldamine reservfondist- A. Jaadla

17. Kohal algatatud küsimused


   19 Märts 2005