www.vnl.ee

Tallinna Tehnikakõrgkool kutsub lahtiste uste päevale

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK) kutsub gümnaasiumilõpetajaid koolivaheajal 23. märtsil kell 14 lahtiste uste päevale, et teavitada noori rakenduskõrgharidusest ja kõrgkoolis õpetatavatest erialadest.

Gümnaasiumilõpetajad seisavad suvel raske valiku ees, kelleks õppida, kas omandada ülikooli- või rakenduskõrgharidus. Kui ülikooliharidust iseloomustavad teoreetilised teadmised ja suundumus teadusesse, siis rakenduskõrgharidusõppes on oluliselt suurem osatähtsus praktiliste oskuste arendamisel. Rakenduskõrgkoolide lõpetajate seas on väga vähe neid, kes on tööturul arvel töötuna. Tallinna Tehnikakõrgkooli lõpetajad on tööturul hinnatud ja viimaste aastate statistika kohaselt on kõigil lõpetajatel töökoht.

TTK on tehnikavaldkonna ainuke riiklik rakenduskõrgkool Eestis. Õppida saab kümmet eriala neljas teaduskonnas:  arhitektuuri ja keskkonnatehnika, ehitus-, mehaanika- ja transporditeaduskonnas.

Lahtiste uste päeval saavad noored oma silmaga üle vaadata keskkonna, kus õpinguid jätkata. Pärast ülevaadet nii õppekavade kui õppekorralduse kohta ja kõrgkooli tutvustavat videofilmi on huvilistel võimalus esitada küsimusi juba teaduskondades ja avatud kõrgkoolis.

Tallinna Tehnikakõrgkool asub kesklinnas Pärnu maantee 62.


   21 Märts 2005