www.vnl.ee

Eesti sertifitseerimisasutuste töö sai rahvusvahelise tunnustatuse

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade

24.3.2005

Eesti sertifitseerimisasutuste töö sai rahvusvahelise tunnustatuse

Alates märtsi keskpaigast on Eesti Akrediteerimiskeskus (EAK) Euroopa akrediteerimisalase koostööorganisatsiooni (EA) vastastikuse tunnustamise leppe täieõiguslik liige. Nüüdsest aktsepteeritakse Eesti katsetulemusi ja vastavussertifikaate ametlikult enam kui kolmekümnes riigis.

Eesti Akrediteerimiskeskuse juhataja Viktor Krutob`i sõnul loetakse kõigi EAK poolt akrediteeritud laborite katse- ja kalibreerimisprotokolle, inspekteerimisasutuste tunnistusi ja sertifitseerimisasutuste sertifikaate sama usaldusväärseteks ja rahvusvaheliselt tunnustatuteks nagu teiste leppega hõlmatud akrediteeritud vastavushindamisasutuste poolt väljastatavaid sarnaseid dokumente.

"Eesti ettevõtjatele tähendab kohalike laborite ja sertifitseerijate tunnustamine võimalust viia oma eksporttoodete nõuetekohasuse tõendamiseks vajalikud protseduurid läbi Eestis. See võimaldab meie firmadel vältida kulukaid katsetusi ja sertifitseerimisi välisriikides," lausus Krutob.

Eesti on kolmeteistkümnes riik Euroopas, kelle akrediteerimistegevus on tunnustatud täismahus. Seni pole EA liikmesriikidest selleni jõudnud näiteks Austria, Bulgaaria, Iirimaa, Leedu, Läti, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Ungari, Türgi.

Lisaks EA liikmetele kehtib Eesti akrediteeritud vastavushindamisasutuste tunnustatus automaatselt ka neis riikides, kelle akrediteerimisasutusega on EA sõlminud vastava kahepoolse kokkuleppe (NATA Austraaliast, IANZ ja JAS-ANZ Uus-Meremaalt, Inmetro Brasiiliast, A2LA USA-st, SANAS Lõuna-Aafrika Vabariigist, ISRAC Iisraelist, HKAS Hongkongist ja SAC Singapurist).

Hetkel on EAK poolt akrediteeritud 160 katse- ja 21 kalibreerimislaborit, 32 inspekteerimis- ja 24 sertifitseerimisasutust. EAK poolt akrediteeritud vastavushindamisasutuste loeteluga saab tutvuda veebilehel www.eak.ee. EA vastastikuse tunnustamise leppega liitunud akrediteerimisasutuste loetelu on toodud aadressil www.european-accreditation.org.


Lisainfo:
Viktor Krutob
Tel. 6021801
viktor@eak.ee
http://www.eak.ee

Lugupidamisega

Martin Jasko
Avalike suhete osakond
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
tel: 6256 428
mobiil: 50 52568
e-post: martin.jasko@mkm.ee


   24 Märts 2005