www.vnl.ee

Paturegister.ee ja Virumaa Nädalaleht valmistavad ette probleemartiklit õigussüsteemist

Virumaa Nädalaleht valmistab koostöös Paturegister.ee-ga ette põhjalikumat probleemartiklit (artiklite sarja) Eesti õigussüsteemist ja selle vajakajäämistest. Püüame jõuda kõiki huvitava küsimuseni, et kas ikka igale inimesele on Eesti Vabariigis tagatud Põhiseaduse järgsed õigused ja kas kodaniku saab karistada ka tema süüd tõendamata?! Kui saab kodaniku karistada ka tema süüd tõendamata, siis mis sellise otsuse teinud õigusmõistjaga meie riigis juhtub?! Mis üldse juhtub ebaseadusliku otsuse teinud ametnikuga-kohtunikuga?!

Artiklis on kavas käsitleda konkreetsete (ja dokumenteeritud) näidete varal riigi õigusüsteemi puudusi ja ebaõiglust süsteemis, mis peaks seaduse järgi tagama õiglase kohtupidamise ja tõendamist leidnud seadusrikkumiste korral ka seadusrikkujate karistamise.

Plaanitava artikliga seoses PALUME kaaskodanikel, kes tunnevad, et nende suhtes on kohus või politseiametnik ebaõiglase otsuse teinud sellest teavita ka meid saates vastava sisuga teabe e-posti: politsei@vnl.ee Vajadusel tagame avaldaja anonüümsuse!

Samas on oodatud kõik soovitused-tähelepanekud, mida saaksime plaanitavas artiklis kasutada samal aadressil või Virumaa Nädalalehe toimetuse postiaadressil: Virumaa Nädalaleht, Pikk 18, Rakvere 44307

Lõpetuseks märgime, et Paturegister.ee jätkab kodanikele TASUTA juriidiliste konsultatsioonide andmist ja vajadusel ka kodanike kohtus esindamist, seega kes tunnevad, et neile teevad ametnikud liiga võivad pöörduda Paturegister.ee poole, saates probleemi lühikirjelduse ja enda kontaktandmed e-posti: tagasiside@paturegister.ee või politsei@vnl.ee

Mainitud e-postiaadressidele on oodatud igasugune riigi õigus-, kaitse- ja korrakaitseametnike seadusrikkumisi puudutav informatsioon. Saabunud informatsiooni kontrollitakse ja vajadusel (väär- või kuriteo tunnuste olemasolul) hoolitseme ka ametliku menetluste algatamise eest...   20 Oktoober 2004