www.vnl.ee

Balti Ametiühingute Nõukogu istungi kokkuvõte

EAKL (Eesti Ametiühingute Keskliit)
Pressiteade
13. aprill 2005

Täna, 13. aprillil toimus Tallinnas Balti Ametiühingute Nõukogu istung.

Põhiliseks küsimuseks kujunes Tööjõu ja teenuste vaba liikumine laienenud Euroopa Liidus, kus osapooltel olid mitmeid poolt- ja vastuargumente ning erinevaid nägemusi. Pika diskussiooni tulemusena kujundati resolutsioon (lisatud), mis saadetakse Balti riikide valitsustele. Kõik osalejad rõhutasid vajadust parandada infovahetust, mis võimaldab paremini kaiststa töötajate õigusi ja huve.

Tööjõu vaba liikumise küsimuses toimub 27. aprillil Riias ka Põhjamaade ühiskonverents.

Lisaks olid täna arutuse all
- Balti riikide ametiühingute koostööst ühishuvide esindamisel Euroopa Ameti­ühingute Konföderatsioonis.
- Balti riikide ametiühingute aktsioonide strateegiad ja kogemused, võimalused ühisaktsioonide korraldamiseks.
- Balti ametiühingute noortefoorumi tulevik ja noortetöö küsimused.

Osalesid Läti Vabade Ametiühingute Konföderatsiooni, Leedu Ametiühingute Keskliidu, Leedu Tööföderatsiooni, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja Eesti Teenistujate Ametiliitude Keskorganisatsiooni (TALO) esindajad ning vaatlejad Soome Ametiühingute Keskliidu- ja Põhjamaade Ametiühingute Nõukogu juurest.


Lisainfo

Harri Taliga
EAKL esimees
6 412 800
55534840


Pressiteate väljastas

Maris Lehtmets
EAKLi infojuht
6 412 808
55 66 95 65


   13 Aprill 2005