www.vnl.ee

Eesti vananemispoliitika täna ja homme

Homme, 15. aprillil kell 12.00-14.30 toimub Tallinna Kunstihoones (Vabaduse väljak 6) rahvastiku vananemise teemaline seminar „Eesti vananemispoliitika täna ja homme“. Üritus toimub Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel.

Seminari eesmärk on teadvustada, millised perspektiivid ja ohud on Eestil seoses rahvastiku vananemisega.
Rahvastiku vananemine põhjustab rea põhimõttelisi muutusi majanduse ja ühiskonna korralduses, tervishoius ja sotsiaalhooles, maksu- ja pensionisüsteemis ning eluaseme ja ühiskonnaelu mitmes muus olulises vallas. Paratamatu ja pöördumatu rahvastiku vananemine nõuab kohandumist ega piirdu tõhusa elukorraldusega eaka rahvastiku tarvis. Rahvastiku vananemisega tuleb arvestada nii äriringkondades kui riigivalitsemisel, sest sellest sõltub Eesti jätkusuutlikkus.

Seminar toetub ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni poolt koordineeritud programmile „Rahvastiku vananemine Euroopa regiooni riikides“, keskendudes Eestit käsitleva uuringu tulemustele.

Seminaril kõneleb ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni programmi koordinaator Nikolai Botev Euroopa valitsuste vahelisest koostööst rahvastikuvananemise vallas. Eesti osa selles tutvustavad rahvastikuteadlased Kalev Katus, Allan Puur, Asta Põldma ja Luule Sakkeus.

Aastaks 2050 langeb Eesti rahvaarv 46,1% võrra, nii et lähema poolsajandi pärast elab siin vaid 700 tuhat inimest. Koos madala sündimuse ja rahvastiku kaoga kasvab rahvastiku vananemisprotsess üle liigvananemiseks.


Seminari kava: www.sm.ee Esilehelt: ministeeriumi korraldatavad üritused.

Katrin Pärgmäe
Sotsiaalministeerium
Pressiesindaja
+372 626 9321
+372 56 623 823


   14 Aprill 2005