www.vnl.ee

Narva Politseiprefektuuri pressiteade 09.05.2003

* Vaivara vallavalitsuse 27.04.2003.a avalduse alusel selle kohta, et ajavahemikus 26.04. kuni 27.04.2003.a purustati Vaivara valla surnuaia saksa kalmistul 48 memoriaaltahvlit, millega tekitati kahju summas 30.tuh. krooni, alustati Narva Politseiprefektuuris Karistusseadustiku § 204 lg 1 – avaliku asja rikkumine ja hävitamine - järgi. Sillamäe politseijaoskonna politseiametnikud viisid läbi terve rida operatiivjälitusüritusi, mille tulemusel tuvastati antud kuriteo toimepannud isikud. Nendeks osutusid Sillamäel elavad alaealised Valentin, sünd.1989.a ja Kirill, sünd.1991.a. Oma taolist tegevust nad põhjendada ei osanud. Kuna nimetatud isikud ei ole süüvõimelised (nad ei ole veel neljateistaastased), siis kriminaalmenetlus lõpetatakse ja asja materjalid edastatakse Sillamäe alaealiste komisjonile.


* 08.09.2003.a kogunesid Sinimäel ca 20 30 SS-diviisi endist võitlejat. Kogunemine möödus rahulikult, mingeid ekstsesse ei registreeritud.


   10 Mai 2003