www.vnl.ee

Põhiseaduskomisjon: ametid peavad tagama andmete kaitse

Riigikogu põhiseaduskomisjon kuulas teisipäeval ära isikuandmeid töötlevate ning andmekaitse eest vastutavate institutsioonide selgitused ja leidis, et ametid peavad tagama andmete mõistliku hulga ja turvalisuse.

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Evelyn Sepa sõnul on ametkondadevahelised isikuandmete kaitse teemalised emotsionaalsed süüdistused kantud mitte seaduse puudulikkusest, vaid pigem rakendajate puudulikest teadmistest ja ressursside vähesusest.

Komisjon leidis, et elanikkonna tervise tagamiseks oluliste meditsiiniuuringute tegemine on põhjendatud, kuid põhjalikumat korrastamist vajab statistikavaldkond tervikuna, ütles Sepp BNS-ile.

Põhiseaduskomisjoni hinnangul peavad erinevad ametkonnad seejuures lihtsalt lahendama küsimuse, kuidas tagada andmete mõistlik hulk ja turvalisus.

"Osapoolte arakuulamine oli kahtlemata väga kasulik. See võimaldab seadusandjal iseseisvalt analüüsida nii kehtiva isikuandmete kaitse seaduse võimalikke puudujääke kui ka juhtida tähelepanu seaduse rakendusraskuste kõrvaldamisele. Seda nii riigi, kohaliku omavalitsuse kui ka erasektori poolt," ütles Sepp.

Tema sõnul tuleks inimesi enam teavitada õigusest oma andmete kaitse osas, kuna suurem informeeritus aitab kindlasti peatada erinevate "linnamüütide" levimist selles tundlikus valdkonnas.

Põhiseaduskomisjoni koosolekul osalesid teisipäeval peale liikmete siseministeeriumi õigusosakonna nõunik Kaido Jõgeva, sotsiaalministeeriumi terviseinfo ja analüüsiosakonna juhataja Kaja Kuivjõgi, andmekaitse inspektsiooni peadirektor Urmas Kukk, andmekaitse inspektsiooni arengu- ja analüüsiosakonna juhataja Gina Kilumets ning Kalev Katus Eesti demograafia assotsiatsioonist.

Urmas Kukk on heitnud statistikaametile ette seda, et viimased töötlevad andmeid isikuandmete kaitse seadusele piisavalt tähelepanu pööramata. Kuke sõnul puudub tal usaldus statistikaameti vastu, mis kogub 120 ühikut infot iga inimese kohta ja seda olukorras, kus nende turvapotentsiaal oli veel tänavu mais nullilähedane.

Statistikaameti peadirektori asetäitja Tuulikki Sillajõe nimetas Kuke väiteid turvapotentsiaali kohta mõistmatuks. "Me oleme alates 2002. esitanud neile taotlusi isikuandmete registreerimiseks ja täitnud kõik inspektsiooni nõuded," ütles Sillajõe.

"Juba üle kümne aasta oleme töötanud isikuandmete kaitse seaduse mõistest lähtuvalt ning tänaseni pole ainsatki juhtumit, kus andmed oleks meilt lekkinud," lausus ta.  BNS   26 Oktoober 2004