www.vnl.ee

Vabariigi President kohtus Riigikogu rahanduskomisjoniga

President Arnold Rüütel kohtus täna Kadriorus Riigikogu rahanduskomisjoni liikmetega, kellega kõneldi peamiselt Eesti riigi 2002. aasta eelarve kujundamisest.

Komisjoni esimees Kalle Jürgenson tunnustas Vabariigi Valitsuse ja ka rahandusministeeeriumi senist tööd, kes eelarve eelnõu koostades on olnud ettevaatlikud, samas loodab komisjoni esimees, et Riigikogu jõuab 2002.aasta eelarve seaduse veel enne jõulupuhkust vastu võtta.

Vabariigi President tundis huvi kohalike omavalitsuste tulubaasi suuruse kohta lähtudes tuleva aasta riigieelarvest ning komisjoni liikmed kinnitasid, et selle suurendamiseks otsitakse erinevaid võimalusi. Kalle Jürgensoni sõnul on kohalike omavalitsuste ühenduste esindajad teretulnud eelarve arutelude juurde.

President Rüütli sõnul oleks vaja teha tööd selle nimel, et Eestis pöörataks senisest enam tähelepanu teadusmahukatele investeeringutele ja et kaasataks sellesse tegevusse oluliselt rohkem ka Eesti teadlasi.

President Rüütel kinnitas, et loodab koostööle Riigikogu, selle komisjonide ja teiste institutsioonidega, et Eesti ees seisvatele küsimustele vastuseid leida. Riigikogu rahanduskomisjoniga võiks teiste küsimuste kõrval tõsist tähelepanu pöörata lastele ja ja emadele makstavate toetussummade suurendamisele. Presidendi sõnul on sündivus Eestis kriisis, mis vajab riikliku strateegia väljatöötamist.


   16 Oktoober 2001